EDUSKUNTAVAALIT

Olen ehdolla kevään 2023 eduskuntavaaleissa. Puolueeni on Vasemmistoliitto ja vaalipiirini Savo-Karjalan vaalipiiri.

Tätä tekstiä kirjoittaessani on juuri julkaistu Helsingin Sanomien gallup, jonka mukaan suomalaisten enemmistö uskoo, että tulevaisuudessa turvaverkkoja karsitaan eikä hyvinvointivaltioon ole jatkossa varaa.

Haastan tämän tulevaisuudenkuvan.

Hyvinvointivaltio muodostuu ennen kaikkea valinnoista. Mikäli kuljemme oikeiston Suomelle viitoittamaa polkua, tulemme näkemään hyvinvointivaltiota murentavia valintoja. Tällaisia valintoja epäilemättä olisivat esimerkiksi valtion tuloja pienentävät veronkevennykset, köyhyyttä lisääviä sosiaaliturvaleikkauksia ja työntekijöiden aseman heikentämistä erilaisin tavoin. Viime vuosikymmenen sosiaaliturvaleikkaukset ja kiky-päätökset olivat malliesimerkkejä oikeistolaisesta politiikasta.

Onneksi meillä on kaikki valta tehdä myös toisenlaisia valintoja. Voimme päättää tukea ihmisten hyvinvointia ja terveyttä esimerkiksi turvaamalla riittävän rahoituksen hyvinvointialueille. Palveluiden laatua lisäämme parantamalla julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkkoja ja työolosuhteita. Köyhyyttä ja huono-osaisuutta torjumme uudistamalla sosiaaliturvaa paremmin tarkoitustaan vastaavaksi ja helpottamalla palveluiden piiriin pääsemistä. Valtiontalouden tasapainosta huolehdimme muun muassa oikeudenmukaisemmalla verotuksella ja jatkamalla nykyisen hallituksen harjoittamaa vahvaa työllisyys- ja koulutuspolitiikkaa. Valtion velkaantumista ei pidä vähätellä, mutta perusteetonta pelkoakaan ei tule lietsoa.

Aikamme lapset ja nuoret ansaitsevat tänä kriisien täyttämänä aikana toivoa. Sitä lisäävät paitsi turvaa tuovat julkiset palvelut, myös aidosti kunnianhimoiset ilmasto- ja ympäristöpoliittiset päätökset. Meidän tulee osoittaa, että olemme tosissamme ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisessa ja teemme kaikkemme turvataksemme elinkelpoisen ympäristön myös tuleville sukupolville.

Helsingin Sanomien mielipidekyselyyn vastanneiden keskuudessa julkisten palveluiden uskottiin heikkenevän, vaikka suurin osa vastaajista ei tällaista kehitystä toivo.

Hyvinvointivaltion säilyttäminen ei ole helppo tehtävä, mutta mielestäni täysin mahdollinen. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, jossa tunnistetaan kapitalistisen järjestelmän ongelmat ja etsitään niihin ratkaisuja. Reilua ja kestävää huomista ei rakenneta markkinoiden, vaan ihmisten ja luonnon ehdoilla.