TUKIJAT

Pirkko Daavitsainen, Mielenterveyden keskusliiton pitkäaikainen toimija ja kokemusasiantuntija, Setlementti Puijolan hallituksen jäsen

Mitä enemmän olen kuullut Lauraa, sitä vakuuttuneemmaksi tulen hänen kyvyistään
kansanedustajaksi, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman Suomen rakentajaksi.
Laura on hämmästyttävän selkeä ja asiallinen kannanotoissaan. Hän argumentointinsa
perustuu oikeasti laajaan tietopohjaan ja kokemusperäiseen ihmisen arjen ja mahdollisuuksien ymmärtämiseen. Laura ei vain kerro miten asioiden pitäisi olla vaan
hänellä on myös selkeitä, konkreettisia keinoja ajamiensa asioiden saavuttamiseksi.

Iso plussa tulee esiintymistaidoista ja siitä ettei Lauralla ole itsekorostuksen tarvetta. Se kertoo vankasta osaamisesta ja terveestä itseluottamuksesta.

Näissä vaaleissa on ollut helppo löytää sopiva, hyvä ehdokas, jota äänestän. Luotan Lauraan.

Petri Ruuskanen, toiminnanjohtaja, kehittämispäällikkö

Olen seurannut pidemmän aikaa Laura Meriluodon yhteiskunnallista osallistumista ja alueellisissa edustustehtävissä toimimista. Laura omaa vahvan arvopohjan, joka nojaa yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen tavalla, jossa huomioidaan myös luonnon kantokyky. Hän kykenee yhdistämään vihreät ja vasemmistolaiset arvot tavalla, joka puhuttelee minua. Laura on tunnettu myös laajoista yhteistyötaidoistaan kansalaisjärjestötoimijana ja päätöksentekijänä. Nämä taidot varmistavat sen, että päätöksentekijänä hänellä on enemmän vaikutusvaltaa kuin henkilökohtainen tai puolueen valta. Edustustehtävissään Kuopion kaupunginvaltuustossa ja Pohjois-Savon hyvinvointialueella hän on näyttänyt, ettei luottamustehtävien vastuullinen hoitaminen tuota hänelle ongelmia. Tämä toimii hyvänä äänestäjän vakuutuksena eduskuntatehtäviä ajatellen.

Paula Paavilainen, projektipäällikkö, työllisyyden, osallisuuden ja alueen elinvoiman puolustaja

Lauralla on taito nähdä ja kuulla asioiden monet puolet ja hän on rohkea tarttumaan asioihin. Laurassa on potentiaalia edustamaan aluettamme isoissakin ympyröissä.

Erkki Virtanen, veteraanikansanedustaja

Minä äänestän Lauraa!

Huhtikuun eduskuntavaaleissa tiedän kokemuksesta, mitä ehdokkaaltani vaadin. Hänen pitää olla oikeudenmukainen, puolustaa heikompia ja toimia eikä vain puhua paremman maailman ja sen kestävän tulevaisuuden puolesta. Olen oppinut viimeisen kuuden vuoden aikana tuntemaan Lauran ja tunnen myös valtaosan muista Savo-Karjalan ehdokkaista. Siksi olen vakuuttunut, että Laura parhaiten täyttää ehdokkaalleni asettaman arvoperustan.

Se ei kuitenkaan yksin riitä. 12 vuoden kokemuksella kansanedustajan työstä pidän välttämättömänä, että ehdokkaani osaa tehdä politiikkaa. Se tarkoittaa, että hän kykenee edistämään itselleen ja äänestäjilleen tärkeitä asioita sekä omassa eduskuntaryhmässään että istumissaan valiokunnissa, koska täysistunnoissa ja kyselytunneilla ei lakien sisältöihin voi enää vaikuttaa. Ellei edustaja tähän pysty, hän on eduskunnassa turhan panttina. Pelkkä napin painaminen ja puheiden pitäminen ei riitä!

Vaikuttaminen edellyttää, että osaa edistämänsä asiat perusteellisesti, kykenee arvioimaan tarvittavat lakiesityksiin tarvittavat muutokset ja muotoilemaan ne sekä tekemään yhteistyötä ja kompromisseja yli puoluerajojen niiden toteuttamiseksi. Arvioin, että vain harvat nykyisistä Savo-Karjalan ehdokkaista tähän pystyvät. Omat kokemukseni ja yli puoluerajojen saamani palaute Lauran työskentelystä sekä Kuopion kaupunginvaltuustossa että Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallituksessa ovat saaneet minut vakuuttumaan, että Laura pystyy. Siksi äänestän häntä. Äänestä sinäkin!

Anne Hytönen, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Työskentelen tällä hetkellä esikoulussa varhaiskasvatuksessa. Työssäni näen, miten jatkuvat säästötoimenpiteet ja myös koronavuodet vaikuttavat haitallisesti pienten lasten ja koululaisten elämään. Siksi haluan valita ehdokkaan, jolle lapset ja nuoret ovat tärkeitä. Samoin ihmisten tasa-arvoisuus, luonnon ja ympäristön suojeleminen sekä hyvinvointivaltion monipuolisten palvelujen turvaaminen ja kehittäminen ovat tärkeitä päämääriä. Laura ajaa juuri näitä asioita mielestäni parhaiten ja siksi äänestän Lauraa.

Kari ”Tumi” Turunen, eläkeläinen, tuottaja kulttuurialalla

Olen toiminut poliittisessa liikkeessä yli 50 vuotta enkä ole kohdannut toista yhtä rehellistä, oma-aloitteista ja osaavaa ihmistä kuin mitä Laura on. Laura ei nosta itseään toisten yläpuolelle, vaan on tasavertaisena keskustelijana ja ajatusten vaihtajana ihmisten kanssa. Laura tulee toimeen toisten puolueiden ihmisten kanssa, mutta pitää mielessä kenen puolesta toimii.

Tunnen nuoria ja vanhempia Kuopion ja lähiseudun ihmisiä eri ammateista. Keskustelemme tavatessamme politiikasta ja toimimme voimavarojemme mukaisesti sen puolesta, että Laura pääsee eduskuntaan.

Hanna Tervo, suunnittelija, äiti

Lauran arvot ja arvojen läpinäkyvyys sekä näkyminen Lauran tekemisessä antavat upeat lähtökohdat tehdä hyvää työtä kansanedustajana.

Jarkko Hakulinen, nuoriso- ja yhteisöohjaaja, opiskelija

Lauralla on politiikan kentällä poikkeuksellinen kokemus ja näkemys ihmislähtöisissä asioissa. Hän pyrkii huomioimaan päätöksenteossa niin heikompiosaiset kuin vähemmistötkin, mitä kaivataan kipeästi yhteiskunnassamme. Samankaltaisten arvojen pohjalta on kunnia tukea Lauraa tulevissa vaaleissa.

Tarja Holopainen, tapaturmaeläkeläinen, ex-opettaja

Opettajana aloin seuraamaan Lauran työskentelyä tarkasti noin 6 vuotta sitten. Arvosanaksi on muodostunut kiitettävä. Lauran oppineisuudella, humaanisuudella ja tarmolla on paljon käyttöä myös valtakunnan politiikassa. Laura Eduskuntaan!

Mari Forsman, eläkkeellä, keramiikan muotoilija, lähihoitaja

Laura on yhteistyökykyinen ja hyvin motivoitunut muuttamaan yhteiskunnan epäkohtia. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat mukana kaikessa päätöksenteossa.

Jouni Iiskola, tietoasiantuntija valtiolla

Laura on osoittanut sekä kiinnostuksensa että osaamisensa useilla eri politiikan tasoilla toimiessaan kaupunginvaltuutettuna, aluehallituksen jäsenenä, järjestötyöntekijänä ja kansalaisaktiivina. Lauran sana vastaa hänen toimiaan ja toimissaan hänelle on tärkeintä yhteinen etu. Ääni Lauralle on ääni oikeudenmukaisuuden puolesta.

Reetta Turunen, varhaiskasvatuksen opettaja, sosionomi (AMK), sosiaalialan korkeakoulutettu

Laura on erityisen kiinnostunut koulutuksen ja kasvatuksen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Laura jakaa näkemyksen koulutuspolun tärkeydestä aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Lapsiin, nuoriin ja perheisiin panostaminen on Lauran prioriteetteja. Toinen tärkeä teema on mielenterveyden edistäminen ja ylläpitäminen, johon Lauralla on vahva osaaminen koulutuksen ja työn puolesta.
Laura on ihmisläheinen, osaava ja kaikista, ei harvoista, välittävä ihminen. Siksi #lauraeduskuntaan2023

Maija Hartikainen, tutkimusrahoituksen asiantuntija, äiti

Käymme Lauran kanssa usein keskusteluita koulutus- ja tiedepolitiikasta. Kun minä puhun Lauralle vaikkapa neurovähemmistön tilanteesta kouluissa tai yliopistojen perusrahoituksen vähyydestä, Laura osaa yleensä kertoa laajemmista kysymyksistä pohdintojeni taustalla, kehityssuunnista tai taustalla vaikuttavista poliittisista päätöksistä. Arvostan Lauran laajaa osaamista ja halua perehtyä asioihin huolella. Arvostan sitä, että Laura ottaa ilmastokriisin vakavasti ja huomioon kaikessa päätöksenteossa. Arvostan sitä, että Lauran ajattelu ei ole mustavalkoista. Monimutkaiset yhteiskunnalliset kysymykset vaativat työtä monella rintamalla.

Lauralla on myös sydämen sivistystä. Olen huolissani kovien arvojen kasvusta ja eriarvoistumisesta yhteiskunnassa. Laura tekee väsymättömästi töitä oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta. Laura on yhteistyökykyinen ja kuunteleva. Hän seisoo jämäkästi arvojensa takana, mutta ei päsmäröi tai latista muita.

Juha-Pekka Miettinen, kiinteistökoordinaattori

Politiikkaan tarvitaan ihmisiä joilla on sydän mukana, Laura on sellainen. Asiaansa uppoutuva ja kuunteleva, aidosti yhteistyötä rakentava.

Toivon että Laura pääsee isommille areenoille, se olisi meidän kaikkien etu. Pidetään huolta toisistamme ja itsestämme, Laurassa personoituu se mitä vasemmistoliitto on. Hyvä elämä kuuluu kaikille, sekä tasavertaiset mahdollisuudet. Kyynisessä kovien arvojen maailmassa tarvitaan välittämistä, siksi Laura.

Katja Miettinen

Lauralla on kyky herätellä kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamisesta, jokainen on tärkeä, sinä olet tärkeä. Sillä on väliä, kuka yhteisiä asioitamme hoitaa, siksi Laura.

Marita ja Harri Meriluoto, Lauran vanhemmat

Olemme ehkä jäävejä kehumaan tytärtämme, mutta toisaalta olemme tunteneet hänet pisimpään. Laura on saanut syntymälahjaksi oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden arvot. Nämä yhdistettynä rohkeuteen, ovat hyvä pohja kansanedustajan uralle.

Niko Noponen, lukion lehtori, tutkija

Tanja Halonen, asumisen ohjaaja, erityislapsen vanhempi, lähihoitaja

Kai Immonen, eläkeläinen

Reino Pasanen, toimittaja, copywriter emeritus

Jari-Pekka ”Jape” Virta

Mari Sutinen

Pekka Kinnunen