EDUSKUNTAVAALIT

Olen ehdolla kevään 2023 eduskuntavaaleissa. Puolueeni on Vasemmistoliitto ja vaalipiirini Savo-Karjalan vaalipiiri.

Tätä tekstiä kirjoittaessani on juuri julkaistu Helsingin Sanomien gallup, jonka mukaan suomalaisten enemmistö uskoo, että tulevaisuudessa turvaverkkoja karsitaan eikä hyvinvointivaltioon ole jatkossa varaa.

Haastan tämän tulevaisuudenkuvan.

Hyvinvointivaltio muodostuu ennen kaikkea valinnoista. Mikäli kuljemme oikeiston Suomelle viitoittamaa polkua, tulemme näkemään hyvinvointivaltiota murentavia valintoja. Tällaisia valintoja epäilemättä olisivat esim. valtion tuloja pienentävät veronkevennykset, köyhyyttä lisäävät sosiaaliturvaleikkaukset ja työntekijöiden aseman heikentäminen erilaisin tavoin. Viime vuosikymmenen sosiaaliturvaleikkaukset ja kiky-päätökset olivat malliesimerkkejä oikeistolaisesta politiikasta.

Onneksi meillä on kaikki valta tehdä myös toisenlaisia valintoja. Voimme päättää tukea ihmisten hyvinvointia ja terveyttä esimerkiksi turvaamalla riittävän rahoituksen hyvinvointialueille. Palveluiden laatua lisäämme parantamalla julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkkoja ja työolosuhteita. Köyhyyttä ja huono-osaisuutta torjumme uudistamalla sosiaaliturvaa paremmin tarkoitustaan vastaavaksi ja helpottamalla palveluiden piiriin pääsemistä. Valtiontalouden tasapainosta huolehdimme muun muassa oikeudenmukaisemmalla verotuksella ja jatkamalla nykyisen hallituksen harjoittamaa vahvaa työllisyys- ja koulutuspolitiikkaa. Valtion velkaantumista ei pidä vähätellä, mutta perusteetonta pelkoakaan ei tule lietsoa.

Aikamme lapset ja nuoret ansaitsevat tänä kriisien täyttämänä aikana toivoa. Sitä lisäävät paitsi turvaa tuovat julkiset palvelut, myös aidosti kunnianhimoiset ilmasto- ja ympäristöpoliittiset päätökset. Meidän tulee osoittaa, että olemme tosissamme ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisessa ja teemme kaikkemme turvataksemme elinkelpoisen ympäristön myös tuleville sukupolville.

Helsingin Sanomien mielipidekyselyyn vastanneiden keskuudessa julkisten palveluiden uskottiin heikkenevän, vaikka suurin osa vastaajista ei tällaista kehitystä toivo.

Hyvinvointivaltion säilyttäminen ei ole helppo tehtävä, mutta mielestäni täysin mahdollinen. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, jossa tunnistetaan kapitalistisen järjestelmän ongelmat ja etsitään niihin ratkaisuja. Reilua ja kestävää huomista ei rakenneta markkinoiden, vaan ihmisten ja luonnon ehdoilla.

Reilu yhteiskunta torjuu köyhyyttä, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta

  • Toimiva ja reilu sosiaaliturvajärjestelmä. Perusturvan ja toimeentulotuen tasoa on korotettava, byrokratiaa kevennettävä ja terveyskeskusmaksut poistettava. Pitkän tähtäimen tavoitteena on perustulon käyttöönotto.
  • Laadukkaat julkiset palvelut. Julkisen sektorin naisvaltaisten alojen työolosuhteet ja palkkaus on saatava kuntoon. Mielenterveyspalvelut tulee taata ajoissa jokaiselle. Tarvitaan koulutuksen kunnianpalautus. Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee turvata riittävä, yksilöllinen tuki.
  • Kestävä julkinen talous. Kansantalouden pohja nojaa osaamiseen ja kaikkien ihmisten hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen sekä viisaisiin investointeihin. Verotuksen on oltava oikeudenmukaista, eikä julkisen talouden tasapainotus saa tapahtua heikoimpien kustannuksella.


Ympäristövaikutukset on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa

  • Välittömät toimet ilmastonmuutoksen ja lajikadon hillitsemiseksi. Ympäristö- ja ilmastovaikutukset on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Päätösten tulee perustua tutkittuun ja asiantuntijatietoon.
  • Kestävä liikenne. Tarvitaan investointeja raideliikenteeseen ja linja-autoliikenteeseen sekä jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteisiin.
  • Kestävä elämäntapa. Nykyisen kaltainen luonnon riisto on lopetettava. Ylikulutuksen sijaan yhteiskunnan tulee panostaa kestävyyteen ja kiertotalouteen ja myös muihin palveluihin, kokemuksiin ja elämyksiin.

Reilu ja kestävä huominen on mahdollinen. Puhe ei riitä – käytä ääntäsi.


Eduskuntavaalien äänestyspäivät

Ennakkoäänestys ke-ti 22.–28.3.2023

Ennakkoäänestys ulkomailla ke-la 22.–25.3.2023

Vaalipäivä su 2.4.2023 kello 9–20