ALUEVAALIT

Olen ehdolla Pohjois-Savon aluevaaleissa numerolla 38. Tarjoan aluevaltuustoon sosiaalialan osaamista, päätöksentekokykyä ja ymmärrystä heikommassa asemassa olevien ihmisten tarpeista.

Olen kuopiolainen kaupunginvaltuutettu ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja. Edellisellä kaudella istuin perusturva- ja terveyslautakunnassa, nyt tarkastuslautakunnassa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja työskentelen sosiaalialan järjestössä järjestöasiantuntijana seuraten neljän eri hyvinvointialueen valmistelua.

Vaaleissa sitoudun puolustamaan pohjoissavolaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita asuinpaikasta riippumatta. Kaikkiin perustason palveluihin tulee päästä esteettömästi, lähellä ja viimeistään viikon sisällä ilman pompottelua luukulta toiselle.

Päätöksenteossa on tiedostettava pohjoissavolaisten päihde- ja mielenterveysongelmien yleisyys. Nostetaan kissa pöydälle ja korjataan huonot tilastot mm. riittävillä päihde- ja mielenterveyspalveluilla. Selviämisasemat ja muut matalan kynnyksen palvelut ovat tässä keskiössä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut on sovitettava yhteen nykyistä paremmin. Palvelut on rakennettava ihmislähtöisesti, ei organisaation tarpeista käsin.

Hyvinvointialueen on edistettävä asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Näin ehkäistään raskaampien palveluiden tarvetta ja inhimillistä kärsimystä.

Jokaisen pohjoissavolaisen tulee voida luottaa siihen, että pelastuspalvelut ovat hädän hetkellä saatavilla. Pelastustoimessa on varauduttava väestön ikääntymisen ja ilmastokriisin tuomiin haasteisiin.

Hyvinvointialueesta tulee merkittävä työnantaja, jonka tehtävänä huolehtia henkilöstön työssä jaksamisesta. Henkilöstön työhyvinvointia, palkkausta ja johtamista parannetaan teoin eikä sanoin. Kaikenlaiselle häirinnälle työpaikoilla tulee olla nollatoleranssi.