KIRJOITUKSIA

 • Kaupan alan työturvallisuutta on parannettava

  Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen kaupan alan työturvallisuudesta. Esimerkiksi kotikaupungissani Kuopiossa on tapahtunut peräti 17 kaupparyöstöä viime vuoden alusta lähtien. Poliisin mukaan useimmat teot ovat kohdistuneet pieniin ruokakauppoihin, joissa on vähän henkilökuntaa ja harvoin vartijoita. Uhkailu ja henkinen väkivalta ovat kaupan alalla lisääntyneet viime vuosien aikana. Uhka- tai väkivaltatilanne aiheuttaa aina sen kohteelle pelkoa ja ahdistusta, ja tällaiset […]


 • Vappupuheeni 2024: Mitä on tapahtunut sivistysporvareille?

  Pidin vappupuheeni kotikaupungissani Kuopiossa. Tässä se on luettavissa kokonaisuudessaan: Hyvät kuulijat, Vuosi sitten pidin ensimmäisen vappupuheeni kansanedustajana täällä Kuopion torilla. Tuolloin kannoin huolta siitä, että olemme saamassa yhden historian oikeistolaisimmista hallituksista. Ja nyt vuoden jälkeen voin todeta, että huoli oli aiheellinen. Orpo-Purran hallitus ei vain vähän nakerra hyvinvointivaltiota, vaan on heti ensimmäisenä vuotenaan iskenyt sen […]


 • Hallitus on kääntänyt selkänsä Itä- ja Pohjois-Suomelle

  Pidin maaliskuun lopussa eduskunnassa vasemmistoliiton ryhmäpuheen aluepolitiikasta välikysymyskeskustelussa. Koko puheeni on luettavissa alla. Suomi jakautuu hyvinvoinnissa itä-länsi-akselilla. Itä-Suomi voi pahoin monella eri mittarilla ja myös ylisukupolvinen huono-osaisuus näkyy vahvasti. Niin lasten kuin aikuistenkin mielenterveysongelmat ovat Itä-Suomessa yleisempiä kuin muualla Suomessa. Pisa-tuloksissa erityisesti Itä-Suomen syrjäseutujen pojat nousevat yhtenä huolenaiheena esiin. Itä- ja Pohjois-Suomea ei tule jättää […]


 • Kelan mielivaltainen tulkkauslinjaus uhkaa vammaisten oikeuksia

  Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen Kelan tulkkauspalveluja koskevasta linjauksesta. Kela on yllättäen ilmoittanut, että se rajaa ääni- ja kuvatallenteiden tulkkauksen järjestämänsä vammaisten tulkkauspalvelun ulkopuolelle. Linjaus on jo aiheuttanut kohtuuttomia tilanteita palveluiden käyttäjille. Kysyn, miten hallitus aikoo varmistaa, että vammaisten oikeus yksilöllisten tarpeiden mukaiseen tulkkaukseen turvataan. Kelan linjaus sotii pahasti oikeustajuani vastaan. Viranomaisen tulisi kaikin keinoin edistää […]


 • Purran sakset hävittävät lähipalveluita

  Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen hyvinvointialueiden rahoituksesta. Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö edellyttävät hyvinvointialueilta perusteettoman kovia ja vanhentuneisiin laskelmiin perustuvia säästötoimia lainanottovaltuuksien saamiseksi.  Purran sakset hävittävät nyt lähipalveluita sellaisella tahdilla, jota rahoituslaki ei edes todellisuudessa edellyttäisi. Hallituksen tulisi välittömästi kohtuullistaa kriteereitä, joilla välttämättömiä lainanottovaltuuksia myönnetään alueille. Valtiovarainministeriö on edellyttänyt hyvinvointialueilta sääästösuunnitelmia perustuen lokakuussa 2023 tehtyihin laskelmiin, joissa vuosille […]


 • Oikeistohallituksen työelämäheikennykset ovat kylmää valtapolitiikkaa

  Moni suomalainen puoluekannasta riippumatta ihmettelee, miksi Orpon hallitus haluaa painostaa työntekijöitä kipeänä töihin sairaussakolla, tai miksi aikuiskoulutustuki ollaan lakkauttamassa aikana, jolloin mahdollisuus kehittää omaa osaamista on tärkeämpää kuin koskaan. Kuitenkin yksittäisiä heikennyksiä vähemmälle huomiolle on jäänyt systeemitason muutos, jota hallitus ajaa työmarkkinoille. Tavoitteena on siirtää valtaa entistä enemmän työnantajille ja samalla heikentää työntekijöiden asemaa. Paikallisen […]


 • Suomeen muuttavien pankkipalveluissa on kohtuuttomia viiveitä

  Pankkien on tarjottava peruspankkipalveluja kaikille laillisesti ETA-valtiossa asuville kuluttaja-asiakkaille. Kokemusten ja selvitysten mukaan erityisesti Suomeen muuttavien pankkipalveluiden saamisessa on kuitenkin suuria haasteita. Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa vaadin hallitukselta toimia peruspankkipalveluiden saatavuuden parantamiseksi. Koko kirjallinen kysymys on luettavissa alla ja eduskunnan nettisivuilla. Eduskunnan nettisivuille tulee myös myöhemmin ministerin vastaus kysymykseeni. Tilanne on kohtuuton Suomeen muuttaville. […]


 • Israelia tulisi painostaa tulitaukoon taloudellisilla pakotteilla

  Katson, että nyt tarvitaan poliittisia toimia pysyvän tulitauon aikaansaamiseksi Gazaan ja Israelin maahyökkäyksen estämiseksi Rafahiin. Puhuin Katseet Rafahiin! -mielenosoituksessa Kuopion torilla 2. maaliskuuta 2024. Koko puheeni on luettavissa alla. Israelia tulisi painostaa tulitaukoon asettamalla sille sanktioita ja taloudellisia pakotteita. Myös Suomen asekauppaa Israelin kanssa on viimeistään nyt arvioitava uudelleen. Vasemmistoliitto teki jo syksyllä hallitukselle kirjallisen […]


 • Lastensuojelu ei voi jatkuvasti paikata muiden palveluiden ongelmia

  Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen lastensuojelulain uudistamisesta. Hallitus on luvannut uudistaa lastensuojelulainsäädännön. Onkuitenkin epäselvää, miten ja millä aikataululla uudistus toteutetaan, joten kysyn tätä kirjallisessa kysymyksessäni. Lastensuojelun ongelmat johtuvat suurelta osin kuormituksesta, joka on seurausta muiden palveluiden pettämisestä. Monet sijoitetut, varsinkin teini-ikäiset, lapset tarvitsisivat joko mielenterveys- taipäihdepalveluja tai molempia. Osa tarvitsisi näitä palveluita lastensuojelun lisäksi, osa sen […]


 • Sairaalaverkoston alasajo uhkaa kansalaisten terveyttä

  Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän esitys sairaalaverkoston karsimisesta on tyrmistyttävä. Suurin osa keskussairaaloista ja perusterveydenhuollon ympärivuorokautisista päivystyksistä esitetään lakkautettavaksi, minkä lisäksi esimerkiksi synnytyssairaaloiden määrää vähennettäisiin rajusti. Pääministeri Orpo lupasi kesäkuussa 2023, etteivät hallitusohjelman sote-kirjaukset ole palvelujen karsintaa vaan, että asioita yritetään tehdä paremmin. Nyt ministeriö esittääkin historiallisen rajua peruspalveluiden alasajoa koko Suomessa. Pettääkö Orpo tässäkin asiassa […]


 • Sosiaaliturvan leikkaukset eriarvoistavat nuoria

  Teini-ikäisten hyvinvoinnissa on paljon tekijöitä, jotka huolestuttavat. Näitä ovat esimerkiksi teini-ikäisten kiireelliset sijoitukset, jotka ovat olleet kasvussa. Monesti lastensuojelu joutuu ottamaan koppia nuorista, jotka eivät ole saaneet apua mielenterveysongelmiin ajoissa. Lastensuojelu ei kuitenkaan voi paikata näitä palveluja. Suuri osa nuorista voi hyvin, mutta ongelmat kasaantuvat samoihin perheisiin.  Nuorten hyvinvoinnin eriytyminen on kriittinen kohta hallituksen politiikassa. […]


 • Hallitus kaivaa naisvaltaisten alojen palkkakuoppaa syvemmäksi

  Jätin syyskuussa 2023 hallitukselle kirjallisen kysymyksen hallitusohjelmaan kirjatun vientivetoisen työmarkkinamallin vaikutuksista sukupuolten palkkaeroon, naisvaltaisten alojen työvoimapulaan ja suomalaisten työmarkkinoiden segregaation purkamiseen. Vientivetoinen työmarkkinamalli tarkoittaa konkreettisesti sitä, että hallitus kieltää valtakunnansovittelijalta miesvaltaisten vientialojen tason ylittävät sovintoehdotukset. Tällaiset ratkaisut juurruttavat naisvaltaisten alojen aliarvostuksen ja palkkakuopan vielä entistä pahemmin osaksi suomalaisia työmarkkinoita ja muuta yhteiskuntaa. Segregaatio, eli suomalaisten […]


 • Hallitus runnoo leikkauksia läpi välittämättä edes vammaisten lasten oikeuksista

  Jätin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen vammaispalvelulain lykkäämisestä. Pidän käsittämättömänä sitä, että hallitus on ensitöikseen leikkaamassa juuri vammaispalveluista 36 miljoonaa euroa ja jättämässä monet vammaiset ja heidän perheensä epätietoisuuteen ja ilman tarvittavia palveluita. Edellisen hallituksen säätämä vammaispalvelulaki oli historiallinen ja pitkään odotettu askel Suomen vammaispalveluiden korjaamiseksi, mutta nyt laki ollaan repimässä auki puhtaasti säästösyistä. […]


 • Hallituksen koulutusleikkaukset valtava isku vapaalle sivistystyölle

  Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen koulutusleikkauksista, joita hallitus kohdistaa vapaaseen sivistystyöhön. Hallitus aikoo leikata 25 miljoonaa vapaan sivistystyön oppilaitoksilta, eli 14 prosenttia niiden rahoituksesta. Vapaa sivistystyö on tärkeä ja suosittu osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ylläpitävät ihmisten toimintakykyä, mielenterveyttä sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Eikö hallitusta kiinnosta nämä asiat? Ja miten ihmeessä vapaan sivistystyön oppilaitokset selviävät lakisääteisistä […]


 • Hallitus hyökkää kansalaisyhteiskuntaa vastaan

  Jätin tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoituksen leikkaamisesta. Orpon hallitus leikkaa niiden rahoituksesta hallituskauden lopussa peräti 100 miljoonaa euroa.  Tämä tarkoittaa sitä, että sote-järjestöjen tuesta lähtee joka neljäs euro. Kysyn hallitukselta, miten näiden leikkausten jälkeen turvataan ihmisarvoinen elämä niille, jotka saavat avun tällä hetkellä näiltä järjestöiltä. Sote-järjestö tavoittavat paljon sellaisia ihmisiä, jotka tippuisivat […]


 • Puheeni eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Lohjalla

  Hyvät kollegat, median edustajat ja seuraajat siellä linjojen päässä, Saamieni viestien ja käymieni keskusteluiden perusteella olen joutunut huomaamaan, että ihmisiä pelottaa. Siis ihan oikeasti pelottaa. Maassa on nyt hallitus, joka vaikuttaa vieraantuneen täysin siitä todellisuudesta, jossa niin monet ihmiset Suomessa elävät. Siitä todellisuudesta, kun et voi ostaa lapsillesi riittävästi ruokaa tai kouluvaatteita, syntymäpäivä- tai joululahjoista […]


 • Puheeni hallitusohjelmasta täysistunnossa 21.6.2023

  Arvoisa puhemies, Millainen on vahva ja välittävä Suomi? Tämän hallitusohjelman mukaan sellainen, joka kurjistaa kaikkein heikoimpien asemaa kohdistaen leikkauksia muun muassa viimesijaiseen sosiaaliturvaan, asumistukeen ja työttömyysturvaan. Vahvan ja välittävän Suomen hallitus tekee sairastamisesta kalliimpaa, työttömyydestä jopa aiempaa tuskallisempaa, työelämästä rankempaa ja opiskelusta kalliimpaa. Työttömiä kannustetaan kieltäytymään osa-aikaisesta työtä, ikään kuin kaikille olisi tarjolla kokoaikaisia työsuhteita, […]


 • Housing is a fundamental right. My speech on homelessness at a seminar.

  Dear friends, I am Laura Meriluoto, Member of Parliament. I thank you for inviting me to open this important event. I have a long experience of working in social organisations and homelessness is an issue I’ve given much energy in my own politics. In Finland we can be proud of having the lowest homelessness rates […]


 • Tulevan hallituksen kohdennettava pikaisesti tukitoimia Kotkan seudulle

  Stora Enso kertoi tänään suurista muutoksista, joiden seurauksena yhtiöstä katoaisi jopa yli tuhat työpaikkaa. Kotkasta Stora Enso sulkee Sunilan tehtaan, mikä tuli yllätyksenä koko kaupungille ja sen asukkaille. Kotkalainen tehdas työllistää noin 270 henkilöä. Tehtaan sulkeminen koskisi noin 250 työntekijää.  Kuusankoskella kasvaneena olen nähnyt läheltä, millainen merkitys tehtaan sulkemisella on ihmisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman […]


 • Sote-järjestöjen rahoitus turvattava

  Olen huolissani siitä, miten sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukselle käy hallitusneuvotteluissa. Vetoan hallitusneuvotteluissa oleviin puolueisiin, jotta järjestöjen rahoituksesta ei leikata. Viime vuonna järjestörahoitus päätettiin parlamentaarisesti siirtää valtion budjettiin, ja kaikki puolueet sopivat, että järjestöjen tuleva rahoitustaso säilyy. Leikkaamalla sote-järjestöjen rahoituksesta tuleva hallitus leikkaisi muun muassa hyvinvoinnista, terveydestä, yhteisöllisyydestä, elinvoimasta sekä aktiivisuutta ja demokratiaa tukevasta toiminnasta. Se […]


 • Valiokunnat valmistelevat eduskunnan päätökset

  Eduskunnan hallintovaliokunta kokousti tänään. Käsiteltävinä aiheena oli esimerkiksi EU:n ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin muuttaminen. Asiantuntijoita kuulimme mm. oikeus- ja sisäministeriöstä. Olen saanut paljon kyselyjä siitä, miten eduskunnan valiokunnat toimivat. Heti alkuun voi sanoa, että valiokuntien työ on hyvin tärkeää, sillä eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Valiokuntien toimikausi on vaalikausi, eli […]


 • Tätäkö se on, kun markkinat hoitaa?

  Attendo luopuu senioritalostaan Kuopiossa ja irtisanoi asunnoissa asuvien ikäihmisten vuokrasopimukset. Talo valmistui vasta kolme vuotta sitten. Omasta kodista luopuminen pakon edessä tuli asukkaille täytenä yllätyksenä. Attendo perustelee päätöstään sillä, että senioritalon asunnoilla ei ole tarpeeksi kysyntää. Kodin pitäisi olla ennen kaikkea perusoikeus. Tässä tulee mielestäni hyvin esiin se, kuinka huonosti peruspalveluiden tuottaminen sopii yhteen bisneslogiikan […]


 • Vappupuhe Kuopion torilla 1.5.2023

  Vappupuhe Kuopion torilla 1.5.2023

  Hyvät kuulijat, Muistan kun ensimmäisen kerran vuonna 2017 pidin Kuopion Vasemmiston edustajana vappupuheen tällä samalla torilla. Tilanne oli hyvin jännittävä. Nyt olen taas uuden edessä, uutena vasta valittuna kansanedustajana. Vaikka poliittisen polkuni eteneminen on toki minulle myös henkilökohtaisella tasolla tärkeää, kyse ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole minusta. Kyse on meistä. En olisi tässä pitämässä vappupuhetta […]


 • Hallintovaliokunta odottaa

  Hallintovaliokunta odottaa

  Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on päättänyt valiokuntajaoista. Minusta tulee hallintovaliokunnan jäsen. Eduskunnan hallintovaliokunta käsittelee esimerkiksi valtion alue- ja paikallishallintoa, rajavartiolaistosta, poliisi- ja pelastustointa ja ulkomaalaisasioita. Kunta- ja aluepäättäjänä on hienoa päästä katsomaan asioita uudesta näkökulmasta. Aluevaltuuston päättäjänä haluan myös eduskunnassa olla takaamassa hyvinvointialueille riittävää rahoitusta, jotta ihmisten perusoikeudet toteutuvat ja eriarvoistumiseen pystytään puuttumaan. Maahanmuuttopolitiikassa vasemmistoliitolle on tärkeää, […]


 • Työ jatkuu!

  Työ jatkuu!

  Eduskuntavaalien tulos on nyt vahvistettu ja olen ollut eilisestä lähtien virallisesti kansanedustaja. Sain yhteensä 3358 ääntä. Savo-Karjalan vasemmiston lista sai 12 266 ääntä, mikä tarkoittaa 5,5 % kannatusta (-1,7 %) ja yhden paikan säilyttämistä. Olen äärimmäisen kiitollinen tästä mandaatista, jonka minulle ovat antaneet paitsi omat myös muiden Savo-Karjalan Vasemmiston listalla olleiden ehdokkaiden äänestäjät. Politiikka ei […]


 • Koulutuksen mittaamaton arvo

  Koulutuksen mittaamaton arvo

  Koulutus on tehokkain ase maailman muuttamiseen Nelson Mandela Koulutuksella on mittaamattoman suuri arvo yhteiskunnalle. Koulutus lisää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja näin vähentää eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Koulutus ja tutkimus lisäävät osaamista, tietoa ja demokratiaa ja ovat näin ase uskomuksia, salaliittoja ja sortoa vastaan. Osaaminen onkin avain hyvinvointiin, parempaan maailmaan ja myös vihreään siirtymään. Koulutus on Suomen […]


 • Taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille

  Taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille

  Taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille. Taiteen ja kulttuurin tekemisen ja kokemisen tulee olla saavutettavaa kaikille. Myös pienituloisilla tulee olla mahdollisuus päästä nauttimaan kulttuurista. Erityisesti siksi taidetta ja kulttuuria tulee tukea julkisin varoin. Vasemmistoliiton tavoite on, että prosentti valtion budjetista käytettäisiin kulttuuriin, ja tätä minäkin kannatan. Kulttuurihyvinvointia olisi syytä tuoda käsitteenä nykyistä paremmin myös osaksi sote-palveluita. […]


 • Nuoria koskevien ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan meitä kaikkia

  Nuoria koskevien ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan meitä kaikkia

  Ylellä oli 27.2. ansiokas artikkeli syrjäytyneistä nuorista, jotka eivät ole töissä, työttöminä, opiskelijoina tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Artikkelissa esiin nostetut asiat ja yhteiskunnan epäkohdat ovat hyvin tuttuja järjestökentällä, josta jutussa haastateltu nuorikin oli lopulta löytänyt kokemuksen osallisuudesta. Olen hiljattain käynyt paljon vaalikeskusteluita, joissa on pohdittu keinoja nuorten pahoinvoinnin vähentämiseen. Liian usein keskusteluiden sävy on syyttävä ja kauhisteleva. […]


 • Leikkauksia viimesijaiseen turvaan ei tule hyväksyä

  Leikkauksia viimesijaiseen turvaan ei tule hyväksyä

  Oppositiopuolueet esittävät suuren innostuksen vallassa, kuinka valtio voisi “säästää” leikkaamalla julkisia menoja. Yksi esimerkki on kokoomuksen ja kristillisdemokraattien esitys siitä, että toimeentulotukeen tulisi palauttaa asumismenojen omavastuu. Haluavatko nämä puolueet ajaa ihmisiä kaduille? Viimeksi omavastuuosuus otettiin käyttöön 1990-luvun lopulla. Tavoiteltu vaikutus, eli pienituloisten muuttaminen edullisempiin asuntoihin, ei toteutunut: edullisempia asuntoja ei yksinkertaisesti ollut tarjolla. Asumiskulujen omavastuu […]


 • Leipäjonot – hyvinvointivaltiomme häpeäpilkku

  Leipäjonot – hyvinvointivaltiomme häpeäpilkku

  Neljä tuntia. Jotkut ihmiset jonottavat jopa neljä tuntia Kuopion ruoka-apu ry:n toimipisteen edessä pakkasessa ja tuiskussa varmistaakseen, että saavat lahjoitusruokakassin. Vanhuksia, sairaita, yksinhuoltajia, työssä käyviä köyhiä, Ukrainan pakolaisia… Ruoka-apua saavien joukkoon mahtuu niin monta tarinaa. Muun muassa tästä keskustelimme torstaina, kun ensin vierailin Kuopion ruoka-avussa ja sen jälkeen osallistuin Suomen Punaisen Ristin keskustelutilaisuuteen. Suomessa ja […]


 • Hyvää itsenäisyyspäivää!

  Hyvää itsenäisyyspäivää!

  Tätä itsenäisyyspäivää vietetään tunnelmissa, jollaisia en itse ole koskaan ennen kokenut. Venäjän johdon järjetön ja raaka hyökkäys ukrainalaisia ja heidän itsenäisyyttään kohtaan järkyttää. Samalla naapurimaan arvaamattomuus on synnyttänyt meissä pelkoa oman itsenäisyytemme ja turvallisuutemme puolesta. Valitettavasti ei näytä siltä, että tuo pelko olisi haihtumassa ainakaan lähitulevaisuudessa. Tällaisena aikana on kenties jopa entistä tärkeämpää pitää kiinni […]


 • Ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 2023

  Ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 2023

  Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kokouksen seuraajat, Jälleen kerran tulevan vuoden taloutta ja toimintaa suunnitellaan epävarmoissa olosuhteissa. Muun muassa huoli pienituloisten kuopiolaisten pärjäämisestä hintojen noustessa ja vallitsevan tilanteen vaikutuksesta asukkaiden väliseen eriarvoisuuteen ovat kysymyksiä, joista kannamme vasemmistoliiton valtuustoryhmässä huolta. Onneksi taloustilanteemme ei anna tänäkään vuonna syytä paniikkiin. Epävarmuutta joudutaan sietämään mahdollisesti vielä pitkäänkin, […]


 • Lääkärissä käynnin tulee olla maksutonta

  Lääkärissä käynnin tulee olla maksutonta

  Lääkärissä käynnin tulee olla maksutonta. Pohjois-Savon hyvinvointialueen asiakasmaksut tulevat päätettäväksi seuraavaan aluevaltuuston kokoukseen. Tein aluehallituksessa ryhmämme kannan mukaisesti esityksen, että terveyskeskuslääkärille tulisi päästä maksutta, mutta äänestys hävittiin luvuin 4-9. Niinpä aluehallitus esittää valtuustolle lääkärikäynnin maksuksi 20,90 €. Lääkärikäynnin tulisi olla ilmainen useastakin eri syystä. Aloitetaan siitä, mikä usein eniten kiinnostaa, eli taloudelliset perusteet. Hyvinvointialueen taloudellisten […]


 • Miksi ehdolle?

  Miksi ehdolle?

  Aion pyrkiä ensi keväänä eduskuntaan, ja tarvitsen siihen juuri sinun tukesi! ❤️ —————— Olen potenut jonkinlaista maailmantuskaa niin kauan kuin muistan. Ensimmäisinä kouluvuosina, tai ehkä jo vähän ennen, kannoin huolta ihmisen tavasta kohdella luontoa ja eläimiä. Kävimme ystäväni kanssa keräämässä roskia lähimetsästä (joskin täytyy myöntää, ettemme kovin montaa kertaa). Järkytin ala-asteemme jo hieman iäkkäämpää kouluterveydenhoitajaa […]


 • Missä Pohjois-Savon hyvinvointialueella mennään?

  Missä Pohjois-Savon hyvinvointialueella mennään?

  On kulunut reilu vuosi siitä, kun laki hyvinvointialueista astui voimaan ja Suomeen perustettiin 21 hyvinvointialuetta. Näiden tehtävänä on vastata vuoden 2023 alusta lähtien kunkin alueen sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluista. Poikkeuksena on Helsinki, joka vastaa näistä palveluista kaupunkina. Aluevaltuustojen toimikausi alkoi tämän vuoden maaliskuussa, jolloin myös me Pohjois-Savon hyvinvointialueen valtuutetut aloitimme luottamustehtävässämme. Pian tämän jälkeen […]


 • Vappupuhe 2022

  Vappupuhe 2022

  Hyvät kuulijat, Maailma tuntuu nyt olevan pahasti sekaisin. Turvallisuuden tunteemme on järkkynyt monesta syystä. Ympärillämme on uhkia, kriisejä, tuskaa ja huolta. Ensin tuli koronapandemia, joka uhkasi ja koetteli suomalaisten ja koko maailman ihmisten terveyttä ja elämää. Pitkittyessään, kuukausi toisensa jälkeen, korona myös uuvutti meitä. Elämme edelleen osin pandemian varjossa ja sen vaikutus näkyy yhteiskunnassamme pitkään.  […]


 • Järjestöt hyvinvointialueen tasavertaisiksi kumppaneiksi

  Järjestöt hyvinvointialueen tasavertaisiksi kumppaneiksi

  Olen työskennellyt sosiaalialan järjestökentällä pian 15 vuotta ja nähnyt, miten merkittävä rooli järjestöillä ja yhdistyksillä on paitsi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä myös ihmisten kannattelussa vaikeina aikoina. Viimeistään koronapandemia on osoittanut, että järjestöjen rooli korostuu myös kriisitilanteissa. Järjestöt joutuvat usein paikkaamaan julkisissa palveluissa olevia aukkoja jopa vapaaehtoispohjalta (näin ei tietystikään pitäisi hyvinvointivaltiossa olla). Eikä pidä unohtaa […]


 • Pohjoissavolaisten eriarvoisuuteen on puututtava

  Pohjoissavolaisten eriarvoisuuteen on puututtava

  Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen tarjoaa meillä Pohjois-Savossa mahdollisuuden parantaa sellaisten ihmisten palveluita, jotka kärsivät kasautuneista ongelmista, jopa huono-osaisuudesta. Esimerkiksi asunnottomuus, vakavat päihde- ja mielenterveysongelmat sekä köyhyys altistavat ihmisiä tilanteisiin, joissa nykyinen järjestelmämme ei pysty auttamaan riittävästi. Suomalainen palvelujärjestelmä on monin paikoin jäykkä ja siiloutunut, jopa asenteellinen. Esimerkiksi päihdeongelmista kärsivät ihmiset kertovat aivan liian usein, että […]


 • Aluevaalit on naiskysymys!

  Aluevaalit on naiskysymys!

  Tammikuussa käydään sote- eli aluevaalit. Vaaleissa valitaan hyvinvointialueille ihmiset, jotka jatkossa päättävät sosiaali- ja terveyspalveluistamme sekä pelastustoimen asioista. Aluevaaleissa on monella tapaa kyse yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Miten rakennamme ja ylläpidämme reiluja sote-palveluita kaikille? Miten takaamme henkilöstön työhyvinvoinnin? Sukupuoli vaikuttaa meihin läpi elämämme, joskus tarpeettomankin paljon. Sukupuoli vaikuttaa siihen, millaisiin rooleihin meitä ohjataan ja mihin ammatteihin […]


 • Ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 2022

  Ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 2022

  Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat, Silmäillessäni aiempien vuosien puheenvuorojani talousarviosta huomasin, että teemat eivät juuri ole vaihtuneet. Huoli tiettyjen palveluiden riittävyydestä seuraa yli valtuustokausien. Eteenpäin on silti menty. Olemme päivittäneet kaupungin ilmastotavoitteita ja suuntaamme lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin siellä kipeästi kaivattuja voimavaroja. Tehtävänjako kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä näyttää myös vihdoin selkiytyneen. Tämä […]


 • Asunnottomuutta torjutaan palveluilla

  Asunnottomuutta torjutaan palveluilla

  Tänään Suomessa vietetään Asunnottomien yötä. Teemaan kiteytyy suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuus kaikkein karuimmassa muodossaan. Asunnottomuuden torjuminen ei ole mitään ydinfysiikkaa. Erityisesti järjestökentällä on vuosikausia kehitetty joustavia, yksilöllisiä ja ihan oikeasti toimivia työmuotoja asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Kysymys on siitä, halutaanko asunnottomuuden torjumiseen panostaa vai ei. Kuopiolaiseen (pitkäaikais)asunnottomuuteen liittyy usein kasautunutta huono-osaisuutta ja monenlaisia elämäntilanteeseen ja –hallintaan […]


 • Kouluvierailu Hatsalaan

  Kouluvierailu Hatsalaan

  Pääsin tällä viikolla tutustumaan Hatsalan yläkouluun. Oppilaat järjestivät minulle kattavan kierroksen koulun tiloissa, ja pääsin jututtamaan laajasti myös koulun henkilökuntaa. Kiitos kaikille hyvistä keskusteluista! Sain huomata, että tunnelma koulun henkilöstön keskuudessa on melko ahdistunut, jopa toivoton. Hatsalassa on jo pitkään odotettu terveitä tiloja. Nykyiset aiheuttavat oireita niin henkilökunnalle kuin oppilaille. Uusista tiloista olikin jo olemassa […]


 • Sote-uudistuksesta ja vaaleista

  Sote-uudistuksesta ja vaaleista

  Tiesittekö, että tammikuussa käydään meidän hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tosi tärkeät ALUEVAALIT, eli tuttavallisemmin sote-vaalit? Tammikuun vaaleissa siis valitaan ihmiset, jotka jatkossa päättävät meidän sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen asioista. Jos näiden palveluiden kohtalo (kuten vaikka terveysasemasi sijainti tai lastensuojen resurssit) kiinnostaa, suosittelen lähtemään ehdolle! Tiedän, että uudistus voi kuulostaa hieman monimutkaiselta, joten koitan tässä […]


 • Ilmastohätätilasta

  Ilmastohätätilasta

  Kuopion kaupunginvaltuustossa äänestettiin tänään ilmastohätätilan julistamisesta Kuvassa on erään kuopiolaisen koululaisen rakas pehmo, saimaannorppa. Saimaannorpat tarvitsevat riittävän lumipeitteen talveksi. Lapset tarvitsevat elinkelpoisen planeetan. Tosiasia on kuitenkin se, että meillä on käsissämme ilmastohätätila. Tänään julkaistun kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n arviointiraportti kertoo ennennäkemättömän laajasta ja nopeasta ilmastokriisistä. Apulaisprofessori Annalea Lohila kertoi tänään raportin julkistamistilaisuudessa, että raportissa todetaan ensimmäistä […]


 • Vinkkejä paikallispolitiikan seuraamiseen

  Vinkkejä paikallispolitiikan seuraamiseen

  Kuopion uusi kaupunginvaltuusto kokoustaa ensimmäistä kertaa ensi maanantaina. Siispä jaan taas muistutuksena muutaman vinkin valtuuston toiminnan seuraamiseen.   Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin klo 18 noin kuukauden välein. Syksyn 2021 kokousaikataulu on seuraava: 9.8. / 6.9. / 4.10. / 8.11. / 29.11. ja 13.12. Jos koronatilanne sen sallii, kokoukset pidetään valtuustosalissa osoitteessa Suokatu 42. Kokousten tiedot löytyvät […]


 • Kiitos

  Kiitos

  1007 ääntä. Kolmanneksi eniten koko Kuopiossa. Olo on häkeltynyt ja nöyrä (yhden paikan menetyksen johdosta myös pettynyt, mutta palataan siihen toisaalla.) Tässä vaiheessa on aika kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka annoitte minulle äänenne! Olen saanut teiltä vahvan mandaatin rakentaa reilua ja kestävää Kuopiota myös tulevalla valtuustokaudella. Lupaan tehdä parhaani ollakseni luottamuksenne arvoinen! Politiikassa asioita ei […]


 • Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa elävää ja hyvinvointia edistävää kaupunkia

  Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa elävää ja hyvinvointia edistävää kaupunkia

  Rakkaat kuulijat, Ensinnäkin kiitos, että saan olla täällä puhumassa. Kiitos Stefanialle tämän mahtavan tapahtuman järjestämisestä ja vielä omassa lempipaikassani Valkeisenlammella. Vuosi ilman livenä tapahtuvia kulttuuri- ja taide-elämyksiä on aivan liikaa. Vihdoinkin ihmiset pääsevät viettämään aikaa yhdessä. Luin lehdestä, että tilastojen mukaan vaalilupaukset kannattaa suunnata iäkkäille. Iäkkäät kuntalaiset ovat niitä, jotka todennäköisimmin lähtevät äänestämään. Myös yhteiskunnallinen […]


 • Sosiaalista ja ekologista kestävyyttä

  Sosiaalista ja ekologista kestävyyttä

  Olen ehdolla jatkokaudelle Kuopion kaupunginvaltuustoon. Haluan nyt kertoa sinulle jotain arvoistani ja siitä, millaista huomista haluan rakentaa. Politiikassa minua ajaa eteenpäin kaksi asiaa. Ensimmäinen näistä on reiluus tai pikemminkin sen puute. Vaikka suomalainen yhteiskunta on monella tavalla hyvä ja mahdollistava, se on edelleen myös eriarvoistava ja syrjäyttävä. Ei ole reilua, että jotkut meistä joutuvat miettimään, […]


 • Vappupuhe 2021: Yhteisvastuuta ja solidaarisuutta

  Vappupuhe 2021: Yhteisvastuuta ja solidaarisuutta

  Hyvät kuulijat, Tarvitaan kykyä kuvitella jotain parempaa, jotta sitä voi ryhtyä tavoittelemaan. Tarvitaan halua kuvitella. Vappu on sopivaa aikaa haaveilla paremmasta ja oikeudenmukaisemmasta maailmasta. Sellaisesta maailmasta, jossa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta ei tarvitse taistella ja jossa ympäristön ja ilmaston kunnioittaminen menee voitontavoittelun edelle. Minusta tuntuu, että tällä hetkellä keskitymme liiaksi miettimään, mistä kaikesta meidän pitääluopua […]


 • Vetovoimaa feministisellä kaupunkisuunnittelulla

  Kolmekymppinen nainen katosi kotimatkallaan Lontoossa noin kuukausi sitten. Naisen ruumis löytyi myöhemmin metsäalueelta Lontoon ulkopuolelta. Lontoossa järjestettiin tapauksen vuoksi muistotilaisuus, jossa osoitettiin mieltä miesten naisia kohtaan tekemää väkivaltaa ja ahdistelua vastaan. Tapaus on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Pelko ahdistelusta ja väkivallasta vaikuttaa tutkitusti naisten turvallisuuden tunteeseen, liikkumiseen ja viihtyvyyteen kaupunkitilassa. Euroopan unionin mukaan yli […]


 • Parempaa tukea lasten ja nuorten neuropsykiatrisiin pulmiin

  Lasten ja nuorten, joilla on neuropsykiatrisia oireita (nepsy), tuen ja hoidon järjestelyissä on puutteita kuntien palvelujärjestelmissä. Näin on myös Kuopiossa. ADHD, kielen kehityshäiriöt ja autismikirjon oireet eivät ole helposti tunnistettavissa, ellei ole asiaan perehtyneisyyttä ja osaamista. Liian usein lapset ja nuoret kasvavat aikuisuuteen ilman riittävää ja oikeanlaista tukea. Vanhempien kokemusten mukaan tällä hetkellä tarjolla olevat […]


 • Järjestöt ansaitsevat parempaa kohtelua

  Kuten Anneli Tuomikoski kirjoittaa (SS 5.1.), Kuopion hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti joulukuun kokouksessaan äänestyksen jälkeen, että Alavan toimintakeskuksen tilojen vuokrasopimus irtisanotaan vuoden alusta. Samalla päätettiin näyttää ovea muun muassa monille eri eläkeläis- ja potilasjärjestöille vain parin viikon varoitusajalla. Tämä tarkoittanee käytännössä lukuisten eri harrastustoimintojen alasajoa, sillä korvaavia tiloja kaupungilla ei ole tarjota. On tunnettu tosiasia, […]


 • Miten rakenteellista rasismia torjutaan?

  Black Lives Matter -solidaarisuusmielenosoitus keräsi lauantaina 6.6. Kuopion torille satoja ihmisiä. Järjestäjät joutuivat jatkuvasti vastaamaan kysymykseen siitä, miksi Yhdysvalloissa tapahtuneisiin asioihin reagoidaan täällä Kuopiossa. Mielenosoituksen hienoissa puheenvuoroissa saatiin tähän kysymykseen vastauksia. Rasismia esiintyy Suomessa monin eri tavoin, ja se tulee näkyväksi ihmisten kokemuksissa. Sitä on niin arkipäivän kohtaamisissa ihmisten välillä kuin yhteiskunnan rakenteissakin. Rakenteellista rasismia […]


 • Kuka ansaitsee tulla autetuksi?

  On hyvä hetki miettiä hieman solidaarisuutta. Solidaarisuus tarkoittaa yhteisvastuullisuutta ja on se perusta, jolle hyvinvointivaltiokin aikoinaan rakennettiin. Elämme aikaa, jolloin jaossa on paljon niukkuutta. Kerrytämme parhaillaan myös valtavaa inhimillistä korjausvelkaa. Se tarkoittaa sitä, että kun palveluita ja toimintoja on ajettu alas, eikä apua ole tarjolla läheskään kaikille sitä tarvitseville, ongelmat kasaantuvat. Tämä tulee luultavasti koettelemaan […]


 • Asunnottomuus ei kuulu Kuopioon

  Kuopiossa oli viime vuonna Aran tilaston mukaan 126 asunnotonta, joista 64 oli pitkäaikaisasunnottomia. Pitkäaikaisasunnottomien määrä on kyseisen tilaston mukaan yli kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Tilastot eivät kerro koko totuutta ilmiöstä, mutta ne antavat suuntaa. Kuopiossa ei ole panostettu riittävästi asunnottomuutta torjuviin palveluihin. Kuopiolainen asunnottomuus ei välttämättä näy kadulla tai virallisissa tilastoissa. Asunnottomat ihmiset majailevat usein esimerkiksi tuttaviensa […]


 • Puhe vappuna 2019

  Hyvät kuulijat, Näin eduskuntavaalien jälkeen on sopiva hetki puhua muutoksesta. Taannoiset eduskuntavaalit toivat vaalivoiton eduskuntapuolueiden punavihreälle siivelle. Vaalien tulos puhuu selvää kieltä siitä, että äänestäjät pettyivät pahasti Juha Sipilän hallituksen toimiin. Viimeisiä neljää vuotta hallituspolitiikkaa voi hyvällä syyllä kutsua epäonnistuneeksi, eikä Suomella ole enää varaa toistaa samoja virheitä. Liian moni on joutunut niistä jo kärsimään. […]


 • Viimeinen sammuttaa valot

  Ilmastonmuutos huolettaa suomalaisia. Moni haluaa vaikuttaa ja tekee pieniä ja suuria tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Pysäyttämisestä ei enää voida puhua. Vasemmistoliitto haluaa rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Paremman tiedon kannustamina me pyrimme vähentämään yksityisautoilua, lihansyöntiä ja shoppailua. Pyrimme välttämään turhia pakkauksia ja konmaritamme kodeistamme turhaa tavaraa. Useat meistä suosivat kierrätystä, lainaamista, lähiruokaa, pyöräilyä ja julkista liikennettä. […]


 • Oikeudenmukaisuutta ikäihmisille

  Vaalityötä tehdessä tulee jatkuvasti vastaan erityisesti ikäihmisten pärjäämiseen liittyviä huolia. Vanhusköyhyys, pienet eläkkeet, omaishoitajien jaksamisvaikeudet ja kotihoidon vähäiset resurssit ovat aiheita, jotka puhuttavat. Monia ikääntyneitä huolettaa, mitä on edessä, kun oma vointi heikkenee. Ironisena kommenttina kuulee usein ”toivottavasti se eutanasia hyväksytään ennen sitä”. Vanhustenhoivan epäkohdat ovat olleet jo pitkään omaisten, hoitohenkilökunnan ja tutkijoiden tiedossa. Vanhustenhoivan […]


 • Kaiken maailman dosentteja ja perustuslakitalibaneja

  Korkea koulutustaso ja laadukas tutkimus ovat pitkään olleet yksi Suomen kivijaloista. Suomella on ollut erinomainen maine maailmalla ja Suomen koulutusjärjestelmään on tultu tutustumaan sankoin joukoin. Opiskelin sosiologiaa Itä-Suomen yliopistossa ja valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2015. Liukuhihnamaisteriksi minua ei voi kutsua, sillä otin opinnoilleni aikaa yhteensä kymmenisen vuotta. Kävin samaan aikaan kokoaikaisessa työssä, ja varmaankin sen […]


 • Kurittomat kakarat – vanhemmuus hukassa?

  ”Lapsi tarvitsee huomiota – nykyajan vanhemmat katsovat vain kännykkää!” ”Nää levottomat lapset on just niitä, jotka saa pelata monta tuntia päivässä!” ”Rajat puuttuu – siinä perheessä on kyllä lapset ottaneet vallan!” Yhteiskunnassa ja vaalikentillä puhuttaa lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja syrjäytyminen sekä levottomat koululaiset ja uupuneet opettajat. Olen huomannut, että poliitikot mielellään pesevät kätensä lasten […]


 • Feminismiä tarvitaan edelleen

  Feminismi. Sana, joka herättää vahvoja tunteita ja mielikuvia. Parhaimmillaan voimasana, joka kertoo taistelusta tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. Pahimmillaan haukkumasana, jolla pyritään vaientamaan, häpäisemään ja leimaamaan. Minä olen feministi. Joku tulkitsee minun sen vuoksi vihaavan tai väheksyvän miehiä, toinen pitää minua isänmaan vihollisena, kolmas muuten vaan tiukkapipona. Lopulta feminismissä ei kuitenkaan ole kyse mistään kovin pelottavasta. Kyse […]


 • Oikeudenmukainen sote

  Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus kaatui kalkkiviivoilla. Alun perin uudistukselle asetetut hyvät ja arvokkaat tavoitteet eivät sittenkään jaksaneet vetää maaliin saakka. Kokoomuksen niin kutsuttu valinnanvapaus eli palveluiden markkinaehtoistaminen sotki kuvion, vaikka alusta asti tiedettiin sen mittavat ongelmat. Markkinaehtoistamisesta pidettiin kuitenkin jääräpäisesti kiinni sillä seurauksella, että Sipilän hallitus kaatui loppumetreillä. Mitä sote-työstä jäi käteen? Muutaman vuoden aikana […]


 • Mistä perusopetuksen laatu muodostuu?

  Osallistuin tällä viikolla kolmeen kuntalaisten kuulemistilaisuuteen koskien Kuopion koillisen maaseutualueen kouluverkkoselvitystä. Tilaisuudet järjestettiin Juankosken, Vehmersalmen ja Riistaveden kouluilla. Jokaiseen osallistui paljon paikallisia asukkaita ja pienten sekä isompien koululaisten vanhempia. Kouluverkkoselvityksen lähtökohtana on ollut sen selvittäminen, miten voisimme turvata kaikille kuopiolaisille koululaisille laadukkaan perusopetuksen ja tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet. Ennusteiden mukaan oppilasmäärät ovat koillisella maaseutualueella laskemassa ja meille […]


 • Köyhä ei tarvitse keppiä vaan rahaa

  (Julkaistu mielipidekirjoituksena Savon Sanomissa 5.8.2018 ) Artikkeli köyhyydestä ja suomalaisesta sosiaaliturvajärjestelmästä oli kuvaava (SS 2.8.). Haastateltavana ollut Emppu kertoo perheensä arjesta karua tarinaa, jossa rahat eivät aina riitä edes ruokaan. Tarina ei ole mitenkään poikkeuksellinen. Aivan liian moni joutuu Suomessa turvautumaan hyväntekeväisyyteen saadakseen edes välttämättömät tarpeensa tyydytettyä. Köyhyydessä elävistä iso osa on lapsia. Miten näin […]


 • Ryhmäpuheenvuoro koskien tilinpäätöstä 2017

  Ohessa 11.6. Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksessa pitämäni vasemmistoliiton ryhmäpuheevuoro koskien tilinpäätöstä 2017. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat, Vuosi 2017 oli Kuopion talouden näkökulmasta hyvä. Emokaupungin 9,6 miljoonan euron sekä kaupunkikonsernin 32,8 miljoonan euron ylijäämä antavat aihetta optimismiin. Talous on kehittynyt positiivisesti, ja näyttää siltä, suotuisa kehitys jatkuu monilta osin edelleen. Runsas rakentaminen, työllisyyden […]


 • Puhe vappuna 2018

  Sain kunnian toimia Kuopion Vasemmistoliiton edustajana puolueiden yhteisessä vappujuhlassa Kuopion torilla 1.5.2018. Ohessa puheeni videona ja tekstinä. Arvoisat kuulijat, Toukokuussa 1918 – siis sata vuotta sitten – päättyi sota, jonka muisteleminen on meille edelleen kivuliasta. Suomi jakautui tuolloin kahtia, punaisiin ja valkoisiin. Ihmisiä menehtyi niin taisteluissa kuin terrorin uhreina. Tapahtumien poikkeuksellisen julmasta luonteesta kertoo se, […]


 • Neljä huonoa syytä vastustaa terveyskeskusmaksun poistoa

  Kuopion kaupunginvaltuusto käsittelee 26.3. valtuustoaloitetta terveyskeskusmaksun poistamisesta vuonna 2018. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on valtuutettumme Marjaana Mikkonen, ja koko vasemmistoryhmä on aloitteen takana. [1] Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat Suomessa Pohjoismaiden korkeimmat, vaikka olemme niistä jo kertaalleen verojen kautta maksaneet. Samaan aikaan, kun meillä on oltu huolissaan väestön terveyseroista, on asiakasmaksuja jopa korotettu. Nyt olisi […]


 • Kuopiossa on tarvetta selviämisasemalle

  Ensi maanantaina Kuopion kaupunginvaltuustossa käsitellään valtuustoaloitetta selviämisaseman perustamisesta Kuopioon [1]. Päätösesityksen mukaan asemaa ei perusteta. Olen työskennellyt vuosia kuopiolaisella päihdetyön kentällä, ja koko sen ajan alan toimijat ovat toivoneet selviämisasemaa Kuopioon. Muistipa joku, että samaa keskustelua on käyty jo 20 vuotta sitten. Päihtyneiden kiinniotot ja jatkotoimenpiteet työllistävät monia tahoja, esimerkiksi poliisia, ensihoidon ja Pelastuslaitoksen yksiköitä […]


 • Asunnottomuutta pitää ennaltaehkäistä

  LYHYESTI: Asunnottomuus ei kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan. Sitä tulee ehkäistä muun muassa erilaisten matalan kynnyksen palveluiden avulla. Kuopiossa tärkeää on tarjota asumiseen riittävästi tukea sekä varmistaa ongelmia kohtaavan ihmisen pääsy sopivien palveluiden piiriin. — Asunnottomuus on yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan häpeäpilkuista. Tilastot eivät kerro koko totuutta ilmiöstä, mutta ne antavat jonkinlaista suuntaa. ARA:n asuntomarkkinakyselyn mukaan viime vuoden lopussa […]