ETUSIVU

Jokaisella tulee olla mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään.

Oikeudenmukainen yhteiskunta torjuu köyhyyttä, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Se tarjoaa ihmisille taustasta ja ominaisuuksista riippumatta laadukkaita palveluita elämän ensihetkistä aina viimeisiin saakka.

Yhdenvertaisuus on oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta. Yhteiskunnan tulee aktiivisesti raivata sukupuolesta, etnisestä taustasta, kielestä, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta johtuvia esteitä.

Oikeudenmukainen yhteiskunta ottaa huomioon myös tulevat sukupolvet. Turvallinen elinympäristö pitää taata myös meidän jälkeemme täällä eläville. Emme voi väistää vastuutamme ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Nyt tarvitaan tekoja.

Haastattelu eduskuntavaalien alla

Savon Aaltojen haastattelu 22.3.2023 (kesto 13 minuuttia, haastattelijana Hanna Hahl)

Kirjoituksia

Facebook

3 päivää sitten

Laura Meriluoto
Esitin tänään eduskunnassa ns. käännytyslain hylkäämistä. Laki rikkoo ihmisoikeuksia ja on itsessään oikeusvaltiolle ja suomalaiselle yhteiskunnalle turvallisuusuhka.Valitettavasti laki kuitenkin meni läpi äänin 167-31. Olen äärimmäisen surullinen ja pettynyt tulokseen. Lannistua ei kuitenkaan pidä. Me vasemmistoliitossa jatkamme tinkimättömästi työtä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolesta. Kutsun kaikki mukaan tähän yhteiseen työhön! Näytä lisääNäytä vähemmän
Lue Facebookissa

3 päivää sitten

Laura Meriluoto
Valitettavasti tämä päivä jää historiaan päivänä, jona Suomi päätti tietoisesti irtautua kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista.Eduskunta hyväksyi tänään niin sanotun käännytyslain. Esitys hyväksyttiin poikkeuslakina kiireellisessä perustuslain säätämisjärjestyksessä hallituspuolueiden, sdp:n ja keskustan äänillä. Vasemmistoliiton edustajat äänestivät lakia vastaan. Valiokuntakäsittelyssä tehdyt marginaaliset muutokset eivät muuta isoa kuvaa: laki on perusratkaisuiltaan syvästi ongelmallinen oikeusvaltion kannalta. Lain hyväksymällä Suomi tekee nyt tietoisen päätöksen hylätä sitovat ihmisoikeusvelvoitteensa. Käännytyslaki mahdollistaa valtioneuvoston päätöksen, jolla turvapaikanhaku osalla Suomen rajaa estetään. Turvapaikanhakijoiden maahanpääsy estettäisiin tai heidät poistettaisiin maasta hakemusta vastaanottamatta ja ilman valituskelpoista päätöstä. Turvapaikkaoikeuden ytimessä oleva yksilöllinen arvio korvautuisi pikakohtaamisella, jossa rajavartijan olisi päätettävä, saisiko henkilö sittenkin hakea turvapaikkaa. Laki on räikeässä ristiriidassa useiden perustuslain, ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeuden turvaamien oikeuksien kanssa. Katsoimme, että sitä ei tulisi hyväksyä poikkeuslakina koska se ei ole perustuslaissa tarkoitettu rajattu poikkeus eikä ristiriitaa ihmisoikeuksien kanssa voi poistaa kansallisella lailla. Myös turvapaikanhakua koskeva EU-oikeus on ensisijaista kansalliseen oikeuteen nähden, eli viranomaiset eivät saisi soveltaa sen kanssa ristiriitaista kansallista lakia. Turvaa hakevien oikeuksia murentava laki asettaa myös rajavartijat mahdottomaan asemaan. Rajavartijoilta vaaditaan hätiköityjä päätöksiä mahdollisesti elämästä ja kuolemasta. Samalla heitä vaaditaan rikkomaan ihmisoikeuksia ja EU-oikeutta, joiden toteutuminen on jokaisen virkamiehen velvollisuus. Kansainvälisestä oikeudesta piittaamattoman autoritaarisen Venäjän toimiin on reagoitava. Tämä ei vaadi meitä hylkäämään omaa oikeusvaltiotamme, perustuslakiamme ja sitoutumista kansainväliseen oikeuteen. Suomella olisi kaikki mahdollisuudet vastata tilanteeseen oikeusvaltion tavoin eli toimimalla toisin kuin Venäjä. Jokaista suojaavat ja vallankäytölle rajat asettavat perus- ja ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä ovat itsessään Suomelle turvallisuuden kulmakiviä. Näitä vasemmistoliitto aikoo jatkossakin puolustaa. Näytä lisääNäytä vähemmän
Lue Facebookissa

6 päivää sitten

Laura Meriluoto
Niin sanotusta käännytyslaista käytävässä keskustelussa helposti unohdetaan, että perus- ja ihmisoikeudet ovat itsessään turvallisuuden kulmakivi. Ne suojaavat jokaista meistä ja asettavat rajat lainsäätäjän vallalle.Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen, luja oikeusvaltio ja tukeutuminen kansainväliseen sääntöpohjaiseen järjestelmään ovat siis itsessään Suomelle turvallisuuskysymyksiä. Tämä on ollut tapana tunnustaa kotimaisessa turvallisuuspolitiikassa, kuten on tehty esimerkiksi tuoreessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa.Tämä nyt käsiteltävä lakiesitys on räikeässä ristiriidassa useiden perustuslaissa, ihmisoikeussopimuksissa ja EU-oikeudessa turvattujen oikeuksien kanssaEsitys on historiallinen, koska sen hyväksymällä ja sitä soveltamalla eduskunta, valtioneuvosto, tasavallan presidentti ja Suomen valtio tekisivät tietoisen päätöksen olla noudattamatta Suomea sitovia ihmisoikeusvelvoitteita. Mielestäni tämä esitys itsessään muodostaa turvallisuusriskin, enkä voi sitä hyväksyä. Näytä lisääNäytä vähemmän
Lue Facebookissa

1 viikko sitten

Laura Meriluoto
Eduskunnan hallintovaliokunta kannattaa ns. käännytyslain hyväksymistä vähäisin muutoksin. Jätin vihreiden Sofia Virran kanssa valiokunnan mietintöön vastalauseen koska katson, ettei lakia tulisi oikeusvaltiossa hyväksyä.Kansainvälisestä oikeudesta piittaamattoman autoritaarisen Venäjän toimiin on reagoitava. Tämä ei vaadi meitä hylkäämään omaa oikeusvaltiotamme, perustuslakiamme ja sitoutumista kansainväliseen oikeuteen. Suomella olisi kaikki mahdollisuudet vastata tilanteeseen oikeusvaltion tavoin eli toimimalla toisin kuin Venäjä.Jokaista suojaavat ja vallankäytölle rajat asettavat perus- ja ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä ovat itsessään Suomelle turvallisuuden kulmakiviä.Laki mahdollistaisi turvapaikanhaun estämisen ilman valituskelpoista päätöstä. Yksilöllinen arvio korvautuisi pikakohtaamisella, jossa rajavartijan olisi päätettävä, saisiko henkilö sittenkin hakea turvapaikkaa.Laki on räikeässä ristiriidassa useiden perustuslain, ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeuden turvaamien oikeuksien kanssa. Sitä ei tulisi hyväksyä poikkeuslakina koska se ei ole rajattu poikkeus perustuslakiin eikä ristiriitaa ihmisoikeuksien kanssa voi poistaa kansallisella lailla. Myös turvapaikanhakua koskeva EU-oikeus on ensisijaista kansalliseen oikeuteen nähden, eli viranomaiset eivät saisi soveltaa sen kanssa ristiriitaista kansallista lakia.Turvaa hakevien oikeuksia murentava esitys asettaa myös rajavartijat mahdottomaan asemaan. Rajavartijoilta vaaditaan hätiköityjä päätöksiä mahdollisesti elämästä ja kuolemasta. Samalla heitä vaaditaan rikkomaan ihmisoikeuksia ja EU-oikeutta, joiden toteutuminen on jokaisen virkamiehen velvollisuus.Mikään pikkuviilaus ei pelastaisi perusratkaisuiltaan katastrofaalista esitystä. Valiokunnan tekemät muutokset jäivätkin vaatimattomiksi. Ne eivät muuta isoa kuvaa: laki on syvästi ongelmallinen oikeusvaltion kannalta eikä sitä pitäisi hyväksyä missään säätämisjärjestyksessä.Lain hyväksymällä ja sitä soveltamalla Suomi tekisi tietoisen päätöksen hylätä sitovat ihmisoikeusvelvoitteensa. Toivottavasti jokainen kansanedustaja ymmärtää mitä on pelissä, kun asiasta äänestetään täysistunnossa. Näytä lisääNäytä vähemmän
Lue Facebookissa

2 viikkoa sitten

Laura Meriluoto
Vasemmistoliitto on uskottava vastavoima kovan oikeistolaiselle politiikalle. 💪Historiallisen hyvää huomenta kaikille!Itse heräsin tänä aamuna siihen, että vasemmistoliitolle on mitattu puolueen historian kovin kannatuslukema – koskaan. Tämä tuntuu aivan uskomattoman mahtavalta, ja haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette mukana tukemassa ja tekemässä politiikkaa kanssamme. Elämme monella tapaa tosi vaikeita aikoja tällä hetkellä. Ääri- ja laitaoikeisto on nousussa monissa maissa ja niin tasa-arvoa kuin perusoikeuksia haastetaan yhä voimakkaammin. Ranskassa käydään sunnuntaina koko Euroopan kannalta tärkeät vaalit, joissa pelissä on se, nouseeko äärioikeisto valta-asemaan. Euroopan tasolla laita- ja äärioikeistolaisia ryhmittymiä voi olla tulevaisuudessa jopa kolme kappaletta. Täällä Suomessa hallitus on toteuttanut historiallisen kovia heikennyksiä pienituloisten ja työntekijöiden asemaan. Samalla se ajaa läpi lakia, joka rikkoo kansainvälistä oikeutta, EU-oikeutta ja Suomen perustuslakia. Siksi tuntuu niin uskomattoman hienolta nähdä ja kokea, että Suomessa on valtava määrä ihmisiä, jotka haluavat torjua niin eriarvoisuutta kuin ilmastokriisiä ja että Suomi pitää kiinni keskeistä periaatteistaan, kuten oikeusvaltioperiatteesta ja ihmis- perusoikeuksista.Jatketaan yhdessä työtä oikeudenmukaisemman ja kestävän tulevaisuuden puolesta ❤ Näytä lisääNäytä vähemmän
Lue Facebookissa