ETUSIVU

Jokaisella tulee olla mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään.

Oikeudenmukainen yhteiskunta torjuu köyhyyttä, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Se tarjoaa ihmisille taustasta ja ominaisuuksista riippumatta laadukkaita palveluita elämän ensihetkistä aina viimeisiin saakka.

Yhdenvertaisuus on oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta. Yhteiskunnan tulee aktiivisesti raivata sukupuolesta, etnisestä taustasta, kielestä, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta johtuvia esteitä.

Oikeudenmukainen yhteiskunta ottaa huomioon myös tulevat sukupolvet. Turvallinen elinympäristö pitää taata myös meidän jälkeemme täällä eläville. Emme voi väistää vastuutamme ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Nyt tarvitaan tekoja.

Haastattelu eduskuntavaalien alla

Savon Aaltojen haastattelu 22.3.2023 (kesto 13 minuuttia, haastattelijana Hanna Hahl)

Kirjoituksia

Facebook

3 päivää sitten

Laura Meriluoto
Kysyin ministeri Grahn-Laasoselta kirjallisesti, mihin vaikutusarvioihin perustuvat väitteet yksityisen hoidon Kela-korvauksien tehokkuudesta verrattuna hyvinvointialueiden rahoituksen lisäämiseen. En käytännössä saanut lainkaan vastausta kysymykseeni.Ministerin mukaan Kela-korvauksien korotuksiin tänä vuonna käytetyt 65 miljoonaa eivät toisi yhtä näkyvää ja konkreettista vaikutusta hoitojonoihin, mikäli rahoitus olisi ohjattu hyvinvointialueille. Asiantuntija-arviot eivät kuitenkaan tue väitettä, ja vaikutusarvioiden sijasta päätös näyttää perustuvan ideologiaan.Hallitus on käyttämässä yksityisen hoidon Kela-korvauksiin jopa 500 miljoonaa euroa hallituskauden aikana. Lääkäriliitto on ehdottanut, että panostus kohdistettaisiin hyvinvointialueisiin, jolloin olisi paremmat mahdollisuudet varmistaa hoidon jatkuvuus ja säilyttää palveluketju eheänä. Myös THL on aiemmin esittänyt Kela-korvauksiin käytettävien rahojen ohjaamista julkiseen terveydenhuoltoon ja todennut, että korvauksista hyötyvät lähinnä yksityiset palveluntuottajat.Mitä enemmän veronmaksajien rahoilla tuetaan yksityisten palvelujen käyttöä, sitä enemmän yksityisillä palveluntuottajilla on mahdollisuus korottaa hintoja ilman, että asiakasmäärissä tapahtuu muutoksia. Näin ei pureta hoitojonoja vaan lapioidaan rahaa terveysjättien omistajille. Samaan aikaan hallitus leikkaa hyvinvointialueiden rahoitusta.Vasemmistoliitto on esittänyt, että Kela-korvauksiin käytetyt rahat ohjattaisiin hyvinvointialueiden rahoitukseen ja samalla rahoitusjärjestelmää uudistettaisiin mm. siten, että hyvinvointialueiden ei tarvitsisi kattaa koko alijäämänsä kohtuuttoman kiireellisellä aikataululla.Pääministeri Orpo lupasi, ettei palveluista leikata vaan rahaa säästetään ”tekemällä paremmin”. Nyt tämä on monella alueella toteutumassa palveluiden katastrofaalisena alas ajamisena. Samalla rahaa riittää rikkaiden ja suuryrityksien veronalennuksiin sekä elinkeinoelämän sanelemiin menonlisäyksiin, kuten puolen miljardin Kela-korvauspottiin. Näytä lisääNäytä vähemmän
Lue Facebookissa

6 päivää sitten

Laura Meriluoto
Tänään kävimme keskustelua välikysymyksestä koskien Orpon hallituksen aiheuttamaa työmarkkinakaaosta. Hallituksen ajama työelämän heikennyspaketti ei ole pohjoismaista mallia nähnytkään, vaikka sitä sellaisena mielellään esitelläänkin.Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä julkaisi tänään kymmenen kohdan listan, jonka avulla Suomesta saadaan taas Pohjoismaa. Toivottavasti tämä viimein lopettaa jankkauksen siitä, ettei oppositiosta olisi ehdotettu vaihtoehtoja. Ratkaisun avaimet ovat nyt hallituksen käsissä. Huonojen päätösten peruminen ei ole heikkoutta, vaan suoraselkäisyyttä. Näytä lisääNäytä vähemmän
Lue Facebookissa

2 viikkoa sitten

Laura Meriluoto
Eilen täysistunnossa käytiin keskustelua hallituksen politiikasta vuonna 2024, eli siitä, millaisia esityksiä hallitus eduskunnalle antaa. Näytä lisääNäytä vähemmän
Lue Facebookissa

3 viikkoa sitten

Laura Meriluoto
Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen lastensuojelulain uudistamisesta. Hallitus on luvannut uudistaa lastensuojelulainsäädännön. On kuitenkin epäselvää, miten ja millä aikataululla uudistus toteutetaan, joten kysyn tätä kirjallisessa kysymyksessäni. Lastensuojelun ongelmat johtuvat suurelta osin kuormituksesta, joka on seurausta muiden palveluiden pettämisestä. Monet sijoitetut, varsinkin teini-ikäiset, lapset tarvitsisivat joko mielenterveys- tai päihdepalveluja tai molempia. Osa tarvitsisi näitä palveluita lastensuojelun lisäksi, osa sen sijasta. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon kustannukset ovat jatkuvasti kasvaneet ja ovat vuodessa jo noin 1,2 miljardia euroa. Näistä 73 prosenttia kohdentuu sijaishuoltoon. Lasten määrä sijaishuollossa on kasvanut noin 30 vuotta. Kun vuonna 1990 sijoitettuna oli noin 6000 lasta ja nuorta, heitä oli vuonna 2020 noin 16 500. Erityisesti teini-ikäisten huostaanotot ovat lisääntyneet voimakkaasti.Lasten määrän kasvu sijaishuollossa voi johtua toki osittain siitäkin, että tunnistamme lasten ja perheiden ongelmia entistä paremmin, mutta monet asiantuntijat pitävät tätä ennen kaikkea merkkinä muiden palveluiden heikkoudesta. Tarvitsemme enemmän erityisesti teini-ikäisten lasten perheille tukea. Lastensuojelun iso ongelma on resurssipula, mikä näkyy myös lastensuojelun piirissä olevien lasten arjessa. Resurssipula aiheuttaa esimerkiksi henkilöstön suurta vaihtuvuutta ja kohtuutonta kuormitusta, riittämättömiä palveluita ja tiedonkulun ongelmia. Myös lastensuojelun valvontaan ja ohjaukseen tarvitaan nykyistä selkeämmät kanavat. Lisäksi lasten ystävyyssuhteiden ylläpidon mahdollisuuksia pitää vahvistaa sijaishuollon aikana.Lastensuojelun roolia osana muuta palvelujärjestelmää tulee kirkastaa, jotta se voi paremmin keskittyä omaan tehtäväänsä. Lapsen oikeuksien asiantuntijoiden mukaan moneen kertaan muutettu ja tämän takia hajanainen ja vaikeaselkoinen lastensuojelulaki tarvitsee kokonaisuudistuksen. Sen valmistelu aloitettiinkin viime hallituskaudella. Miten nykyinen hallitus aikoo vastata tähän tarpeeseen?Koko kirjallisen kysymyksen voit lukea täältä: vasemmisto.fi/laura-meriluoto-lastensuojelu-ei-voi-jatkuvasti-paikata-muiden-palveluiden-ongelmia/ Näytä lisääNäytä vähemmän
Lue Facebookissa