Kategoriat
Yleinen

Parempaa tukea lasten ja nuorten neuropsykiatrisiin pulmiin

Lasten ja nuorten, joilla on neuropsykiatrisia oireita (nepsy), tuen ja hoidon järjestelyissä on puutteita kuntien palvelujärjestelmissä. Näin on myös Kuopiossa. ADHD, kielen kehityshäiriöt ja autismikirjon oireet eivät ole helposti tunnistettavissa, ellei ole asiaan perehtyneisyyttä ja osaamista. Liian usein lapset ja nuoret kasvavat aikuisuuteen ilman riittävää ja oikeanlaista tukea.

Vanhempien kokemusten mukaan tällä hetkellä tarjolla olevat palvelut ovat hajallaan, kohdentuvat epätarkoituksenmukaisesti eivätkä tarjoa tukea silloin, kun sitä kipeimmin tarvitsisi. Vanhempien kertomana terveyspalveluissa hoitopolut ovat epäselvät ja ennakoivat toimet vähäisiä.

Myös tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa työskentelevän henkilöstön osaamista on tarvetta kehittää. Huomiota on kiinnitettävä varhaiskasvatuksessa ja koulussa erityisen tuen järjestämiseen entistä yksilöllisemmin ja kohdennettuna lapsen ja nuoren tarpeiden mukaan. Tämä tarkoittaa osaavan henkilöstön lisäksi myös toimivia opetustiloja.

Kuopion perusturvan ja terveyden sekä kasvun ja oppimisen palvelualueilla on ollut kesästä 2019 valmisteltavana jättämämme valtuustoaloite. Aloitteessa esitämme, että neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä tueksi muodostetaan moniammatillinen tukityömuoto. Valtuustoaloitteen pohjalta Kuopion kaupunki on viime vuonna aloittanut henkilöstön järjestelmällisen koulutuksen osaamisen varmistamiseksi neuropsykiatristen lasten ja nuorten auttamiseksi.

Kuopion varhaiskasvatuspalveluissa osana perustettua perhekeskustoimintaa aloitetaan maaliskuussa Yhteinen aika -toimintamalli, jossa eri asiantuntijat kokoontuvat lapsen perheen kanssa ja etsivät yhdessä tapoja auttaa ja tukea silloin, kun perheessä on tilanne, jota ei pystytä itse ratkaisemaan. Tarvittaessa perhe voi saada vastuutyöntekijän, joka toimii vanhempien tukena.

On tärkeää, että neurokirjolla olevat lapset ja nuoret pääsevät tarvitsemansa tuen piiriin heti, kun pulmia nousee esille. Näin säästetään paljon resursseja ja ehkäistään inhimillistä hätää.
Myös perheiden tuen ja osallisuuden lapsensa hoitoon, kuntoutukseen ja tuen suunnitteluun pitää toteutua nykyistä paremmin.

Valtuustoaloitetta on valmisteltu kohta kaksi vuotta, ja se on tulossa valtuustokäsittelyyn kevään aikana. On hienoa todeta, että tänä aikana aloitteen ehdottamia toimintamalleja on otettu jo käytäntöön kaupungin palvelujärjestelmässä. Tätä työtä tulee tinkimättömästi jatkaa.

Iris Asikainen
Kaupunginvaltuutettu (sd)
Laura Meriluoto
Kaupunginvaltuutettu (vas)
Kuopio

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 27.2.2021