Kategoriat
Yleinen

Sosiaalista ja ekologista kestävyyttä

Olen ehdolla jatkokaudelle Kuopion kaupunginvaltuustoon. Haluan nyt kertoa sinulle jotain arvoistani ja siitä, millaista huomista haluan rakentaa.

Politiikassa minua ajaa eteenpäin kaksi asiaa. Ensimmäinen näistä on reiluus tai pikemminkin sen puute. Vaikka suomalainen yhteiskunta on monella tavalla hyvä ja mahdollistava, se on edelleen myös eriarvoistava ja syrjäyttävä. Ei ole reilua, että jotkut meistä joutuvat miettimään, ostaako tällä viikolla ruokaa vai lääkkeet. Ei ole reilua, että vaikka tekisi täydet työtunnit, palkalla ei silti tule toimeen. Ei ole reilua, että edelleen ne jätetään vähimmälle, jotka eivät osaa tai pysty pitämään itsestään ääntä. Tarvitsemme reiluja, oikeudenmukaisia ratkaisuja, jotka kokoavat meitä yhteen ja samaan veneeseen. Sellaisia, jotka turvaavat ihmisten yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja toteuttaa itseään.

Toinen minua eteenpäin politiikassa ajava asia on huoli ilmastosta ja ympäristöstä. Maailman luonnonvarojen ylikulutuspäivä on vuosi vuodelta aiemmin. Kasvi- ja eläinlajeja kuolee jo sukupuuttoon, ihmiset joutuvat jättämään kotejaan. Silti elämäntapamme sekä se, miten määritämme itseämme ja muita, perustuu edelleen ennen kaikkea kuluttajuuteen ja taloudellisen hyödyn tavoitteluun.

Halusimme sitä tai emme, sukupolvemme joutuu ratkaisemaan sen, millaiset edellytykset meistä seuraavilla on hyvään elämään. Minun mielestäni ainoa reilu ratkaisu on tehdä kaikkemme sen eteen, että ilmaston lämpeneminen hidastuisi ja ympäristö säilyisi elinkelpoisena ihmisille, eläimille ja kasveille. Millaisen jäljen sinä haluaisit itsestäsi historiankirjoihin jättää?
———————-
Reiluus on sosiaalista kestävyyttä, ilmaston ja ympäristön huomioiminen on ekologista kestävyyttä. Ilman kestäviä arvoja ei yhteiskuntakaan ole kestävä. Tällä hetkellä elämme maailmassa, jossa taloudelliset voitot ja varallisuus kertyvät vain harvoille – ympäristön ja heikompien kustannuksella.
Ratkaistaksemme ristiriidan eliitin kohtuuttoman voitonkerryttämisen ja toisaalta ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden välillä tarvitsemme muutoksen ajattelu- ja elämäntapaamme. Se ei kuitenkaan välttämättä ole niin huono juttu, kuin miltä se joskus saadaan kuulostamaan. Uudenlainen elämäntapa voi tuoda tullessaan myös paljon hyvää. Sen ei tarvitse tarkoittaa pelkkää luopumista tai kituuttamista.

Uskon, että löydämme reilut ja oikeudenmukaiset ratkaisut, kunhan uskallamme vapauttaa mielikuvituksemme. Eikö nyt olisi aika ryhtyä kuvittelemaan parempaa maailmaa, jotta voisimme yhdessä kulkea sitä kohti?
———————-
Itse haaveilen yhteiskunnasta, jossa ihmisten hyvinvointi asetetaan taloudellisten voittojen edelle. Haluan rakentaa yhteiskuntaa, jossa ihmisen arvoa ei määritellä ihonvärin, kansalaisuuden, pankkitilin saldon tai työmarkkinatilanteen perusteella. Sellaista, jossa ihminen nähdään ihmisenä, ei kuluttajana. Haluan rakentaa yhteiskuntaa, joka tarjoaa hyvän elämän mahdollisuudet niin nykyisille kuin tuleville sukupolville.
———————-
Entä millainen on ekologisesti sekä sosiaalisesti kestävä ja sivistynyt Kuopio? Mielestäni sellainen, joka turvaa jokaisen lapsen mahdollisuuden oppia ja jokaiselle ikäihmiselle hänen tarvitsevansa hoivan. Sellainen, joka pitää huolta kauniista luontoympäristöstämme ja tekee tarvittavat toimenpiteet ollakseen hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Reilu Kuopio myös turvaa jokaiselle oman kodin ja torjuu asukkaidensa välistä eriarvoisuutta. Se tukee kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä ja huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista. Joitakin esimerkkejä mainitakseni.

En lupaa, että kaikki nämä asiat muuttuvat, jos äänestät minua. Sen kuitenkin voin luvata, että aion tehdä parhaani reilun ja kestävän huomisen puolesta.