Kategoriat
Yleinen

Koulutuksen mittaamaton arvo

Koulutus on tehokkain ase maailman muuttamiseen

Nelson Mandela

Koulutuksella on mittaamattoman suuri arvo yhteiskunnalle. Koulutus lisää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja näin vähentää eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Koulutus ja tutkimus lisäävät osaamista, tietoa ja demokratiaa ja ovat näin ase uskomuksia, salaliittoja ja sortoa vastaan.

Osaaminen onkin avain hyvinvointiin, parempaan maailmaan ja myös vihreään siirtymään. Koulutus on Suomen tärkein valtti.

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelma muistuttaa, että koulutus on kannattava investointi – niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Jokaisella lapsella ja nuorella on sama oikeus laadukkaaseen koulutukseen taustastaan riippumatta.

Koulutus on siis myös ihmisoikeus. Kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut, takaavat saman inklusiivisen oikeuden koulunkäyntiin kaikille. Ketään ei saa asettaa eri asemaan esimerkiksi terveyden, vammaisuuden, alkuperän tai kansalaisuuden vuoksi.

Vasemmistoliiton mielestä seuraavan hallituskauden tärkeimmän koulutuspoliittisen uudistuksen tulee olla oppimisen tuen kokonaisuudistus. Tukea tarvitsevat oppilaat ovat oikeutettuja laadukkaaseen koulutukseen oman naapuruston koulussa. Tuki ja mukautukset tulee järjestää oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Pienemmät ryhmäkoot ja kohtuullisen kokoiset koulut ovat keskeinen asia kaikille oppilaille.

Hyvällä koulutuspolitiikalla ja riittävillä resursseilla varmistetaan se, että jokainen lapsi ja nuori saa koulussa tarvitsemansa tuen, jokainen lapsi ja nuori kohdataan taustastaan riippumatta arvostavasti ja että jokaisessa Suomen koulussa saa saman laadukkaan koulutuksen.

Koulutukseen panostaminen tarkoittaa myös opettajien ja koulujen muun henkilökunnan työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Lasten ja nuorten koulunkäynnin tukea ei revitä koulun ammattilaisten selkänahasta. Päin vastoin, kasvatus- ja koulutusala on pidettävä vetovoimaisena. Koulutuksen kunnianpalautus tarkoittaa myös kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten työn arvostuksen kunnianpalautusta.