Kategoriat
Yleinen

Hallintovaliokunta odottaa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on päättänyt valiokuntajaoista. Minusta tulee hallintovaliokunnan jäsen. Eduskunnan hallintovaliokunta käsittelee esimerkiksi valtion alue- ja paikallishallintoa, rajavartiolaistosta, poliisi- ja pelastustointa ja ulkomaalaisasioita.

Kunta- ja aluepäättäjänä on hienoa päästä katsomaan asioita uudesta näkökulmasta. Aluevaltuuston päättäjänä haluan myös eduskunnassa olla takaamassa hyvinvointialueille riittävää rahoitusta, jotta ihmisten perusoikeudet toteutuvat ja eriarvoistumiseen pystytään puuttumaan.

Maahanmuuttopolitiikassa vasemmistoliitolle on tärkeää, että suojelua tarvitsevien oikeudet turvataan. Maahanmuuttopolitiikan ihmisoikeusperustaisuudesta ei tule tinkiä tippaakaan.

Minulle vasemmistolaisena poliitikkona on tärkeää, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat kaikilla politiikan osa-alueilla. Meillä on vielä valtavasti tehtävää, jotta tämä toteutuu. Ulkomaalaislaki on uudistettava ihmisoikeusperustaisesti, jotta varmistetaan ihmisten oikeudenmukainen pääsy turvapaikkaprosessiin. Lisäksi perheenyhdistämisen esteet on poistettava. Tässä vain muutamia esimerkkejä siitä, missä on vielä tehtävää.