Kategoriat
Yleinen

Hallitus on kääntänyt selkänsä Itä- ja Pohjois-Suomelle

Pidin maaliskuun lopussa eduskunnassa vasemmistoliiton ryhmäpuheen aluepolitiikasta välikysymyskeskustelussa. Koko puheeni on luettavissa alla.

Suomi jakautuu hyvinvoinnissa itä-länsi-akselilla.

Itä-Suomi voi pahoin monella eri mittarilla ja myös ylisukupolvinen huono-osaisuus näkyy vahvasti. Niin lasten kuin aikuistenkin mielenterveysongelmat ovat Itä-Suomessa yleisempiä kuin muualla Suomessa. Pisa-tuloksissa erityisesti Itä-Suomen syrjäseutujen pojat nousevat yhtenä huolenaiheena esiin.

Itä- ja Pohjois-Suomea ei tule jättää oman onnensa nojaan tai eristää heikkojen liikenneyhteyksien päähän muusta Suomesta.

Hallitus on kuitenkin valinnut toisenlaisen tien ja päättänyt kääntää selkänsä Itä- ja Pohjois-Suomelle saksia ja leikkuulautoja heilutellen.

Itä- ja pohjoissuomalaisuuden ei tarvitse olla mikään kurjuuskertomus rikkinäisistä ladonovista ja kuoppaisista teistä, vaan nämä alueet ovat täynnä esimerkiksi omaperäistä kulttuuria, elinvoimaisia yrityksiä sekä aktiivisia ihmisiä, joilla on tälle maalle paljon annettavaa.

Aikanaan menestyksekäs Pohjois-Karjala-projekti paransi sydänterveyttä ensin Pohjois-Karjalassa ja myöhemmin koko maassa.

Nyt Itä- ja Pohjois-Suomeen tarvittaisiin samanlaista uutta alueellista projektia, jossa keskityttäisiin erityisesti mielenterveysongelmiin sekä ylisukupolviseen huono-osaisuuteen.

Puhe kokonaisuudessaan:

Arvoisa puhemies,

Tavoitteenamme vasemmistossa on:

Pohjoisesta etelään, idästä länteen elinvoimainen, arvostettu ja luottamuksella johdettu maa.

Jossa jokainen ihminen tuntee olevansa arvokas osa yhteisöä.

Maa, joka on kokonaisuutena kehitettäessä huoltovarmuudessaan vahva ja henkisessäkin kriisinkestävyydessään kykenevä selviytymään kaikista ajoista, yhdessä.

Mutta katsotaanpa Orpon ja Purran politiikkaa:

niitä valintoja, joita istuva hallitus tekee yhteisten arvojen, yhteisen sopimisen kulttuurin, alueiden yhtenäisyyden ja huoltovarmuuden turvaamisen osalta. Voimme todeta, ettei hyvältä näytä.

Hyvinvointialueet on jätetty selviytymään oman onnensa nojaan ja leikkuri niittää lähipalveluita kovaa tahtia. Sairastaminen muuttuu kalliimmaksi. Sosiaaliturvaleikkaukset iskevät pahasti esimerkiksi heihin, jotka eivät syrjäisellä seudulla saa asuntoaan kaupaksi ja menettävät nyt asumistukensa. Nuorten syrjäytymistä ehkäisevistä palveluista leikataan ja lapsiperheköyhyyttä lisätään.

Arvoisa puhemies,

Itä-Suomi voi pahoin monella eri mittarilla ja myös ylisukupolvinen huono-osaisuus näkyy vahvasti. Suomi jakautuu hyvinvoinnissa itä-länsi-akselilla.  Jo elinajanodotteessa on eroja sen mukaan, syntyykö vauva Joensuussa vai Vaasassa.

Niin lasten kuin aikuistenkin mielenterveysongelmat ovat Itä-Suomessa yleisempiä kuin muualla Suomessa. Pisa-tuloksissa erityisesti Itä-Suomen syrjäseutujen pojat nousevat yhtenä huolenaiheena esiin.

Tutkimukset osoittavat, että maaseutu voi kyllä tarjota pojille mahdollisuuden elää hyvää ja mielekästä elämää, kunhan esimerkiksi koulutuspaikat löytyvät läheltä ja kunhan oppimisen tuki on kunnossa.

Arvoisa puhemies!

Itäsuomalaisuuden ei tarvitse olla mikään kurjuuskertomus rikkinäisistä ladonovista ja kuoppaisista teistä. Itäinen Suomi on täynnä esimerkiksi omaperäistä kulttuuria, elinvoimaisia yrityksiä sekä aktiivisia ihmisiä, joilla on tälle maalle paljon annettavaa.  Näitä alueita ei tule jättää oman onnensa nojaan tai eristää heikkojen liikenneyhteyksien päähän muusta Suomesta.

Aikanaan menestyksekäs Pohjois-Karjala-projekti paransi sydänterveyttä ensin Pohjois-Karjalassa ja myöhemmin koko maassa.

Nyt Itä- ja Pohjois-Suomeen tarvittaisiin samanlaista uutta alueellista projektia, jossa keskityttäisiin erityisesti mielenterveysongelmiin sekä ylisukupolviseen huono-osaisuuteen.

Hallitus on kuitenkin valinnut toisenlaisen tien ja päättänyt kääntää selkänsä Itä- ja Pohjois-Suomelle saksia ja leikkuulautoja heilutellen.

Arvoisa Puhemies!

Alueiden kehityksen kääntäminen edellyttää alueellisten toimijoiden ja valtionhallinnon vahvaa yhteistyötä. Julkista rahaa tarvitaan esimerkiksi peruspalveluihin, liikenneväyliin, energiaverkkoihin, teollisuuden kestävään rakennemuutokseen ja koulutukseen kohdistuviin investointeihin. Tuotekehityksen ja jatkojalostuksen edistämisen on oltava paketissa mukana, ettei maakunnista tule vain raaka-aineaittoja rahan ja työpaikkojen mennessä toisaalle.

On myös huolehdittava siitä, että ihmisten tulot riittävät elämiseen. Viime vuosina esimerkiksi ruoka ja energia kallistuivat rajusti ja ostovoima heikentyi, mikä vaikeutti useiden kotitalouksien toimeentuloa. Itä- ja Pohjois-Suomessakin moni pienituloinen omakotiasuja on vieläkin kohtuuttoman kalliin sähkösopimuksen vankina, eikä hallitus ole edelleenkään ole tehnyt mitään heidän asemansa helpottamiseen. Heidän tukiaan se on kyllä leikannut.

Arvoisa puhemies,

Teen seuraavan epäluottamusehdotuksen:

Se, ettei anneta ongelmien kasaantua ja eriarvoisuuden kasvaa myöskään alueellisesti, maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Hallitus kuitenkin toimii päinvastoin.

Koska hallitus on hylännyt Itä- ja Pohjois-Suomen ja pahentaa myös alueellista eriarvoisuutta politiikallaan, ehdotan, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.