Kategoriat
Yleinen

Vappupuheeni 2024: Mitä on tapahtunut sivistysporvareille?

Pidin vappupuheeni kotikaupungissani Kuopiossa.

Tässä se on luettavissa kokonaisuudessaan:

Hyvät kuulijat,

Vuosi sitten pidin ensimmäisen vappupuheeni kansanedustajana täällä Kuopion torilla. Tuolloin kannoin huolta siitä, että olemme saamassa yhden historian oikeistolaisimmista hallituksista.

Ja nyt vuoden jälkeen voin todeta, että huoli oli aiheellinen. Orpo-Purran hallitus ei vain vähän nakerra hyvinvointivaltiota, vaan on heti ensimmäisenä vuotenaan iskenyt sen kimppuun isolla lekalla seurauksista välittämättä.

Koska leikkausten vaikutuksia ei edes vaivauduta kunnolla miettimään, voidaan hyvin puhua ideologisesta leikkaamisesta, vaikka päätökset pyritäänkin esittelemään muka vastuullisena talouspolitiikkana.

Orpo-Purran hallitus perustelee jokaista päätöstään pakolla. Tämä on tietoinen strategia, jolla pyritään peittämään arvovalinnat, joita on jokaisen hallituksen tekemän päätöksen taustalla.

Hyvät kuulijat, 

Hallitus on muun muassa tehnyt  valinnan kasvattaa lapsiperheköyhyyttä. Arviolta noin 17 000 lasta tippuu hallituksen politiikan seurauksena köyhyysrajan alle. Muutama viikko sitten pidetyn hallituksen kehysriihen päätökset saattavat kasvattaa lukua entisestään. 

Sosiaaliturva ja sen riittävyys ja toimivuus ovat merkittäviä tekijöitä lapsiperheköyhyyden vähentämisessä. Hallitus leikkaa esimerkiksi asumistukea, porrastaa työttömyysturvaa, poistaa työttömyysturvan suojaosan ja lapsikorotukset. 

Kehysriihen päätöksistä lapsiin, nuoriin ja perheisiin vaikuttaa esimerkiksi sosiaalihuollon 100 miljoonan leikkaukset sekä leikkaukset sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksiin. Nämä ovat juuri niitä palveluita, joissa tuetaan ja autetaan perheitä arjessa ja elämän kriiseissä. Nämä ovat juuri niitä palveluita, joiden kautta lapset ja nuoret voivat saada elämäänsä turvallisia aikuisia, apua joutuessaan koulukiusaamisen uhriksi tai tukea ja neuvoja teini-iän myrskyihin. 

Vanhemmuuden tukemisesta sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnista hallituspuolueiden edustajat aina ministereitä myöten kyllä tykkäävät puhua, mutta teot ovat puheiden kanssa pahasti ristiriidassa. Mikään määrä terapiaa ei riitä, jos toisella kädellä kasvatetaan pahoinvoinnin syitä. 

Hyvät kuulijat,

Vasemmistolaisena poliitikkona ajattelen, että meidän tulee tehdä sellaisia päätöksiä, jotka antavat kaikenlaisista taustoista tuleville nuorille näkymän siitä, että tulevaisuudella on jotain hyvää annettavaa. Tarvitsemme toivon politiikkaa. 

Mutta mitä nuoret nyt näkevät? Valtiovarainministerin, joka iloisena heiluttaa saksia ja leikkuulautaa somessa leikkausten kohdistuessa kohtuuttomasti nimenomaan juuri nuoriin. 

Opiskelijoiden toimeentuloa heikennetään rajusti. Kehysriihen päätöksellä opiskelijat palautetaan opintotuen asumislisän piiriin. Koska hallitus on on jo aiemmin leikannut opiskelijoiden asumisen tuesta, yhteenlaskettu vaikutus voi olla jopa yli kolme tuhatta euroa vuodessa. 

Erityisen huolissani olen niistä nuorista, jotka eivät saa otetta opinnoista tai työstä. Monella on takana vaikeita kokemuksia varhaislapsuudesta saakka. Lisäksi nuorten sukupolvella on takanaan koronavuodet, jotka kasasivat ongelmia entisestään samoihin perheisiin.

Tämän vuoksi on täysin käsittämätöntä, että hallituksen leikkauslistalta löytyvät muun muassa nuorten ammatillinen kuntoutus, lastensuojelun jälkihuolto, etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta ja kuntoutusraha.

Samaan aikaan lapset ja nuoret joutuvat kantamaan harteillaan raskasta taakkaa, kun me aikuiset uhkaamme sälyttää vastuun ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisesta heille. Näin ei saa tapahtua, sillä kello tikittää. Halusimme sitä tai emme, sukupolvemme ratkaisee sen, millaiset edellytykset meistä seuraavilla on hyvään elämään.

Minun mielestäni ainoa oikea ratkaisu on tehdä kaikkemme sen eteen, että ilmaston lämpeneminen hidastuisi ja ympäristömme säilyisi elinkelpoisena ihmisille, eläimille ja kasveille. Hallitus valitettavasti kuitenkin toimii toisin.

Hyvät kuulijat,

Tällä hetkellä elämme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen kannalta kriittistä vaihetta. Nyt on oleellisinta saada aikaan mahdollisimman hyvät toimintatavat hyvinvointialueille. Tähän Orpon hallitus ei kuitenkaan anna eväitä, kun se tekee massiiviset leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kuvaavaa on, että samaan aikaan hallitus kyllä kaataa rahaa yksityisille terveyspalveluyrityksille. 

Hyvinvointialueilla joudutaan valtiovarainministeriön tiukassa ohjauksessa täysin kohtuuttomiin tilanteisiin. Miten käy esimerkiksi lähipalveluille, ennaltaehkäiseville toimille, vanhusten hoivalle tai mielenterveyspalveluille?

Orpon hallituksen raju leikkuri iskee tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja terveyserot ovat suuret.  Meillä Itä-Suomessa tilanne on erityisen vaikea. Pohjois-Savo on sairastavinta aluetta Suomessa. Emme ole onnistuneet tarttumaan terveysongelmiin riittävän ajoissa. Sote-uudistuksen tavoitteena onkin panostaa peruspalveluihin, jotta vaivat saadaan hoidettua aikaisessa vaiheessa. Sama pätee sosiaalipalveluihin; ennaltaehkäisy on halvempaa ja inhimillisempää, kuin viimesijainen hoiva! 

Sote-uudistus ei voi myöskään onnistua, ellemme huolehdi sote-henkilöstön hyvinvoinnista, palkkauksesta ja muista työehdoista. Valitettavasti oikeistohallituksen politiikka ei anna hyviä välineitä tasa-arvoisemman työelämän kehittämiseen.

Sen tavoitteena on esimerkiksi niin kutsuttu vientivetoinen malli, jossa muiden alojen palkankorotukset sidotaan vientialojen korotuksiin. Tällä pyritään asettamaan naisvaltaisille aloille palkankorotuskatto, mikä on isku vasten esimerkiksi hoitajien kasvoja, isku vasten sukupuolten tasa-arvoa. 

Hyvät kuulijat,

Kun miettii Orpo-Purran hallituksen ensimmäistä vuotta, voi myös ihmetellä, mitä on käynyt niin kutsutuille sivistysporvareille. 

Eduskunnan hallintovaliokunnan jäsenenä työpöydälläni on nyt iso määrä hallituksen esityksiä maahanmuuttopolitiikasta. Ne osoittavat yksiselitteisesti, että kokoomus ja RKP tekevät nyt perussuomalaista politiikkaa puhtaimmillaan. 

Hallituksen maahanmuuttovastainen politiikka tulee lisäämään paperittomuutta, inhimillistä kärsimystä sekä kustannuksia yhteiskunnalle ja tuleville sukupolville.

Vasemmistolaisessa liikkeessä ihmisoikeudet ovat aina olleet politikan ytimessä. 

Suomen tulee ihmisten elämän hankaloittamisen sijaan edistää maahan muuttaneiden kotoutumista, kouluttautumista, työllistymistä ja kiinnittymistä yhteiskuntaan. 

Hätää kärsiviä pitää auttaa. Emme saa kääntää selkäämme sotien ja hädän jaloista pakeneville. Emme saa kääntää selkäämme Gazan lapsien silmittömälle kärsimykselle. Emme saa kääntää selkäämme Ukrainalle. Me lupaamme vasemmistoliitossa tehdä kaikkemme, jotta Suomi toimii, eikä unohda. 

Hyvät kuulijat,

Synkässä ajassa ja keskellä hallituksen pakon politiikkaa on hyvä muistuttaa siitä, että aina on olemassa vaihtoehtoja. Taloutta voi vahvistaa myös oikeudenmukaisesti. Vasemmistoliiton vaihtoehdossa valtion tulopohjaa vahvistetaan hyvinvointivaltion romuttamisen sijasta.

Keinoina olemme esittäneet muun muassa listaamattomien yritysten omistajien kohtuuttoman osinkoverotuen leikkaamista, yritysten korko- ja veroparatiisijärjestelyiden rajoittamista  sekä suurten omaisuuksien ja pääomatulojen verotuksen kiristämistä.

Meidän ei ole mikään pakko kasvattaa eriarvoisuutta, eikä se ole kenenkään – ei edes rikkaiden – etu. Kaikki voivat paremmin maassa, jossa tuloerot ovat pienet, ylisukupolvinen huono-osaisuus saadaan katkaistua eikä luontoa uhrata voitontavoittelun alttarille. Kysymys on mitä suurimmassa määrin myös meidän kaikkien turvallisuudesta kodeissa, kaduilla, kouluissa ja työpaikoilla.

Meidän on siis mahdollista olla alistumatta Orpon ja Purran pakkoihin. 

Arvoisat kuulijat,

Vappu on työväen juhla ja työväenliike on aina perustunut joukkovoimaan. Sitä vasemmistolainen liike on edelleen: meillä on mahdollisuus muuttaa tämän maan suunta, mutta vain yhdessä. 

Tänään voimme itse kukin osoittaa joukkovoimaa esimerkiksi osallistumalla kello 13 teatterilta liikkeelle lähtevään vappumarssiin. Toivon, että näemme siellä.

Hyvää vappua!