Kategoriat
Yleinen

Neljä huonoa syytä vastustaa terveyskeskusmaksun poistoa

Kuopion kaupunginvaltuusto käsittelee 26.3. valtuustoaloitetta terveyskeskusmaksun poistamisesta vuonna 2018. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on valtuutettumme Marjaana Mikkonen, ja koko vasemmistoryhmä on aloitteen takana. [1]

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat Suomessa Pohjoismaiden korkeimmat, vaikka olemme niistä jo kertaalleen verojen kautta maksaneet. Samaan aikaan, kun meillä on oltu huolissaan väestön terveyseroista, on asiakasmaksuja jopa korotettu. Nyt olisi korkea aika palata hyvinvointivaltion perusajatukseen jokaisen oikeudesta terveydenhuoltoon.

Alla listaan yleisimpiä kuulemiani syitä vastustaa terveyskeskusmaksusta luopumista.

1. Se maksaa

Niin maksaa myös maksujen periminen. Vuonna 2016 Suomessa päätyi ulosottoon n. 70 000 terveyskeskusmaksua. [2] Perintä ja ulosotto aiheuttaa köyhille merkittävää haittaa arjessa ja kasvattaa perintätoimistojen toiminnasta johtuen alkuperäistä velkaa huomattavasti. Periminen ei ole kaupungillekaan ilmaista.

Myös pitkittyneet ja pahentuneet sairaudet aiheuttavat kuluja esimerkiksi erikoissairaanhoidon puolelta, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. On kaikkien etu, että hoitoon hakeudutaan ajoissa eikä se ole riippuvaista henkilön tulotasosta. Hoitoon hakeutumisen lykkääminen aiheuttaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle ongelmia.

2. Hyvätuloiset ihmiset rynnisivät terveyskeskukseen ottamaan ilon irti ilmaisista palveluista

Kuka uskoo, että hyvätuloiset välttävät tällä hetkellä terveyskeskuksessa käymistä n. 20 euron käyntimaksun takia? Vaihtaisiko moni esim. työterveyslääkärillä käymisen terveyskeskuslääkärin vastaanottoon, jos terveyskeskusmaksu poistuisi?

3. Mieluummin pitäisi porrastaa maksuja niin, että pienituloisimmat pääsisivät maksutta lääkäriin

Suomessa terveyspalvelut ovat jo nyt jakautuneet pienituloisten ja hyvätuloisten palveluihin (esim. julkinen terveydenhuolto vs. työterveyshuolto). Tällainen porrastus entisestään korostaisi sitä, että kunnan terveyskeskus olisi ns. ”köyhien palvelu”. Ei ole hyvä ajatus jakaa kansaa entisestään.

Entä miten porrastaminen käytännössä toteutettaisiin? Alkaisiko potilaalla terveyskeskuksessa samanlainen lomakerumba kuin toimeentulotukea hakiessa? Potilaan tulojen selvittäminen ja seuraaminen ei kuulosta järkevältä tai edulliselta.

4. Kuka tahansa pääsee jo nyt terveyskeskukseen, ei jää parista kympistä kellään kiinni 

No kyllä jää [3]. Etäisyys köyhien ja rikkaiden välillä on tällä hetkellä valitettavan suuri Suomessa, eikä rikas välttämättä ymmärrä lainkaan köyhän arkea. 20 euroa voi todellakin olla ylitsepääsemätön maksu. Sairastaminen aiheuttaa yksilölle myös muita kuluja, kuten esimerkiksi lääkekulut.K

Esittämämme terveyskeskusmaksujen poistaminen maksaisi kaupungille n. 1,5 miljoona euroa. Summa tosin olisi pienempi, jos pystyisimme laskemaan maksujen perinnästä sekä erikoissairaanhoidon käytön lisääntymisestä tällä hetkellä aiheutuvat kulut. Talouden kehitys Kuopiossa ja koko Suomessa antaa aihetta toiveikkuuteen. 1,5 miljoonaa euroa ei tunnu tässä tilanteessa mitenkään kohtuuttomalta panostukselta terveyserojen kaventamiseen ja kuntalaisten terveyden edistämiseen.

Ja muuten: lääkärikäynnin terveyskeskusmaksun poisto maksaisi koko Suomessa 40 miljoonaa euroa. Se on 37 kertaa pienempi summa kuin millä hallitus on pienentänyt lähinnä suurituloisten ansiotuloverotusta ( 1,5 miljardilla eurolla). [4]

Lähteet

[1] Valtuuston kokouksen esityslista: http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018475986

[2] Kelan Tutkimusblogi Ulosotossa paljon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja

http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/4072

[3] Lääkärissä käynti monelle suomalaiselle liian kallis: http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/290420/Laakarissa+kaynti+monelle+suomalaiselle+liian+kallis

[4] ”Suunta on päin seiniä” – 400 000 sote-maksua joutuu ulosottoon: https://demokraatti.fi/suunta-on-pain-seinia-400-000-sote-maksua-joutuu-ulosottoon/