Kategoriat
Yleinen

Lääkärissä käynnin tulee olla maksutonta

Lääkärissä käynnin tulee olla maksutonta.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen asiakasmaksut tulevat päätettäväksi seuraavaan aluevaltuuston kokoukseen. Tein aluehallituksessa ryhmämme kannan mukaisesti esityksen, että terveyskeskuslääkärille tulisi päästä maksutta, mutta äänestys hävittiin luvuin 4-9. Niinpä aluehallitus esittää valtuustolle lääkärikäynnin maksuksi 20,90 €.

Lääkärikäynnin tulisi olla ilmainen useastakin eri syystä. Aloitetaan siitä, mikä usein eniten kiinnostaa, eli taloudelliset perusteet. Hyvinvointialueen taloudellisten haasteiden selättämiseksi on aivan keskeistä, että onnistumme vähentämään kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta ja siirtämään painopistettä yhä enemmän perustason palveluihin ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tämä ei tapahdu itsestään, vaan meidän on nyt uskallettava ihan oikeasti panostaa sinne perustasolle. Se ei tuota tulosta vielä ensi vuonna, mutta pitkällä tähtäimellä ihan varmasti.

Entä mitä terveyskeskusmaksuista luopuminen sitten maksaisi hyvinvointialueelle? Tästä ei ole ihan tarkkaa arviota olemassa, sillä vaikka hyvinvointialue ikään kuin menettäisi joitakin miljoonia maksuttomuudella, se myös säästäisi perintäkuluissa ja toisaalta luultavasti raskaampien palveluiden tarpeissa. Käsitykseni mukaan nettovaikutukset eivät tässä talouskokonaisuudessa olisi niin merkittäviä, että hyvinvointialueen kannattaisi koittaa haalia tuottoja lääkärikäynneistä.

Kaikkein tärkein syy maksuttomuudelle on kuitenkin sen inhimilliset vaikutukset. On sietämätön ajatus, että pienituloiset ihmiset voivat joutua välttelemään lääkärissä käyntiä, kun samaan aikaan työterveyden asiakkaat käyvät lääkärissä ilmaiseksi. Millaisia seurauksia välttelyllä on yksilöiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnille? Nurinkurista on myös se, että saatamme terveyspalveluillamme ajaa ihmisiä ulosottoon, kun terveyskeskusmaksuja jää maksamatta. Kenen etua sellainen ajaa? Vastaan, että ei kenenkään.

Sen sijaan on meidän kaikkien etu, että hoitoon hakeudutaan ajoissa eikä se ole riippuvaista henkilön tulotasosta. Niin toimii hyvinvointivaltio.

Lopuksi totean vielä, että tulevaisuudessa eduskunnan pitäisi tehdä päätös terveyskeskuskäyntien maksuttomuudesta. Tämä takaisi ihmisten tasa-arvoisen kohtelun asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi se olisi luontevaa, koska hyvinvointialueiden rahoitus on täysin riippuvainen valtion päätöksistä. Rahoitus aiheuttaa epävarmuutta täällä alueilla, ja saattaa estää sellaistenkin päätösten tekemistä, jotka tiedettäisiin pitkällä tähtäimellä edullisiksi.

Kategoriat
Yleinen

Neljä huonoa syytä vastustaa terveyskeskusmaksun poistoa

Kuopion kaupunginvaltuusto käsittelee 26.3. valtuustoaloitetta terveyskeskusmaksun poistamisesta vuonna 2018. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on valtuutettumme Marjaana Mikkonen, ja koko vasemmistoryhmä on aloitteen takana. [1]

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat Suomessa Pohjoismaiden korkeimmat, vaikka olemme niistä jo kertaalleen verojen kautta maksaneet. Samaan aikaan, kun meillä on oltu huolissaan väestön terveyseroista, on asiakasmaksuja jopa korotettu. Nyt olisi korkea aika palata hyvinvointivaltion perusajatukseen jokaisen oikeudesta terveydenhuoltoon.

Alla listaan yleisimpiä kuulemiani syitä vastustaa terveyskeskusmaksusta luopumista.

1. Se maksaa

Niin maksaa myös maksujen periminen. Vuonna 2016 Suomessa päätyi ulosottoon n. 70 000 terveyskeskusmaksua. [2] Perintä ja ulosotto aiheuttaa köyhille merkittävää haittaa arjessa ja kasvattaa perintätoimistojen toiminnasta johtuen alkuperäistä velkaa huomattavasti. Periminen ei ole kaupungillekaan ilmaista.

Myös pitkittyneet ja pahentuneet sairaudet aiheuttavat kuluja esimerkiksi erikoissairaanhoidon puolelta, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. On kaikkien etu, että hoitoon hakeudutaan ajoissa eikä se ole riippuvaista henkilön tulotasosta. Hoitoon hakeutumisen lykkääminen aiheuttaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle ongelmia.

2. Hyvätuloiset ihmiset rynnisivät terveyskeskukseen ottamaan ilon irti ilmaisista palveluista

Kuka uskoo, että hyvätuloiset välttävät tällä hetkellä terveyskeskuksessa käymistä n. 20 euron käyntimaksun takia? Vaihtaisiko moni esim. työterveyslääkärillä käymisen terveyskeskuslääkärin vastaanottoon, jos terveyskeskusmaksu poistuisi?

3. Mieluummin pitäisi porrastaa maksuja niin, että pienituloisimmat pääsisivät maksutta lääkäriin

Suomessa terveyspalvelut ovat jo nyt jakautuneet pienituloisten ja hyvätuloisten palveluihin (esim. julkinen terveydenhuolto vs. työterveyshuolto). Tällainen porrastus entisestään korostaisi sitä, että kunnan terveyskeskus olisi ns. ”köyhien palvelu”. Ei ole hyvä ajatus jakaa kansaa entisestään.

Entä miten porrastaminen käytännössä toteutettaisiin? Alkaisiko potilaalla terveyskeskuksessa samanlainen lomakerumba kuin toimeentulotukea hakiessa? Potilaan tulojen selvittäminen ja seuraaminen ei kuulosta järkevältä tai edulliselta.

4. Kuka tahansa pääsee jo nyt terveyskeskukseen, ei jää parista kympistä kellään kiinni 

No kyllä jää [3]. Etäisyys köyhien ja rikkaiden välillä on tällä hetkellä valitettavan suuri Suomessa, eikä rikas välttämättä ymmärrä lainkaan köyhän arkea. 20 euroa voi todellakin olla ylitsepääsemätön maksu. Sairastaminen aiheuttaa yksilölle myös muita kuluja, kuten esimerkiksi lääkekulut.K

Esittämämme terveyskeskusmaksujen poistaminen maksaisi kaupungille n. 1,5 miljoona euroa. Summa tosin olisi pienempi, jos pystyisimme laskemaan maksujen perinnästä sekä erikoissairaanhoidon käytön lisääntymisestä tällä hetkellä aiheutuvat kulut. Talouden kehitys Kuopiossa ja koko Suomessa antaa aihetta toiveikkuuteen. 1,5 miljoonaa euroa ei tunnu tässä tilanteessa mitenkään kohtuuttomalta panostukselta terveyserojen kaventamiseen ja kuntalaisten terveyden edistämiseen.

Ja muuten: lääkärikäynnin terveyskeskusmaksun poisto maksaisi koko Suomessa 40 miljoonaa euroa. Se on 37 kertaa pienempi summa kuin millä hallitus on pienentänyt lähinnä suurituloisten ansiotuloverotusta ( 1,5 miljardilla eurolla). [4]

Lähteet

[1] Valtuuston kokouksen esityslista: http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018475986

[2] Kelan Tutkimusblogi Ulosotossa paljon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja

http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/4072

[3] Lääkärissä käynti monelle suomalaiselle liian kallis: http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/290420/Laakarissa+kaynti+monelle+suomalaiselle+liian+kallis

[4] ”Suunta on päin seiniä” – 400 000 sote-maksua joutuu ulosottoon: https://demokraatti.fi/suunta-on-pain-seinia-400-000-sote-maksua-joutuu-ulosottoon/