Kategoriat
Yleinen

Asunnottomuus ei kuulu Kuopioon

Kuopiossa oli viime vuonna Aran tilaston mukaan 126 asunnotonta, joista 64 oli pitkäaikaisasunnottomia. Pitkäaikaisasunnottomien määrä on kyseisen tilaston mukaan yli kaksinkertaistunut edellisvuodesta.

Tilastot eivät kerro koko totuutta ilmiöstä, mutta ne antavat suuntaa. Kuopiossa ei ole panostettu riittävästi asunnottomuutta torjuviin palveluihin.

Kuopiolainen asunnottomuus ei välttämättä näy kadulla tai virallisissa tilastoissa. Asunnottomat ihmiset majailevat usein esimerkiksi tuttaviensa luona tai viettävät yönsä asumispäivystyksessä. On vaikeaa kiinnittyä palveluihin tai mihinkään muuhunkaan, jos joutuu päivästä toiseen etsimään väliaikaista suojaa.

Asunnottomuuden torjumisessa olennaista on järjestää riittävää sekä yksilöllistä tukea arjessa selviytymiseen.

Muun muassa ylivelkaantuminen, päihde- ja mielenterveysongelmat ja erilaiset kriisit elämän varrella voivat johtaa tilanteisiin, jossa ihminen ei pärjää ilman tukea ja apua.

Parhaimmillaan asunnottomuuden ehkäiseminen on pitkäjänteistä työtä, jossa ihminen ja hänen elämäntilanteensa huomioidaan kokonaisuutena.

Usein tärkeässä roolissa ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joiden tehtävänä on kartoittaa kunkin asiakkaansa yksilöllinen tilanne ja auttaa löytämään juuri tuohon tilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut.

Asunnottomuuden poistaminen vaatii kaupungilta ja valtiolta pysyvää sitoutumista tarvittaviin resursseihin ja palveluiden järjestämiseen.

Hyväntekeväisyydellä tilanne ei ratkea.

Laura Meriluoto ja Petri Ruuskanen
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 15.10.2019