Kategoriat
Yleinen

Lääkärissä käynnin tulee olla maksutonta

Lääkärissä käynnin tulee olla maksutonta.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen asiakasmaksut tulevat päätettäväksi seuraavaan aluevaltuuston kokoukseen. Tein aluehallituksessa ryhmämme kannan mukaisesti esityksen, että terveyskeskuslääkärille tulisi päästä maksutta, mutta äänestys hävittiin luvuin 4-9. Niinpä aluehallitus esittää valtuustolle lääkärikäynnin maksuksi 20,90 €.

Lääkärikäynnin tulisi olla ilmainen useastakin eri syystä. Aloitetaan siitä, mikä usein eniten kiinnostaa, eli taloudelliset perusteet. Hyvinvointialueen taloudellisten haasteiden selättämiseksi on aivan keskeistä, että onnistumme vähentämään kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta ja siirtämään painopistettä yhä enemmän perustason palveluihin ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tämä ei tapahdu itsestään, vaan meidän on nyt uskallettava ihan oikeasti panostaa sinne perustasolle. Se ei tuota tulosta vielä ensi vuonna, mutta pitkällä tähtäimellä ihan varmasti.

Entä mitä terveyskeskusmaksuista luopuminen sitten maksaisi hyvinvointialueelle? Tästä ei ole ihan tarkkaa arviota olemassa, sillä vaikka hyvinvointialue ikään kuin menettäisi joitakin miljoonia maksuttomuudella, se myös säästäisi perintäkuluissa ja toisaalta luultavasti raskaampien palveluiden tarpeissa. Käsitykseni mukaan nettovaikutukset eivät tässä talouskokonaisuudessa olisi niin merkittäviä, että hyvinvointialueen kannattaisi koittaa haalia tuottoja lääkärikäynneistä.

Kaikkein tärkein syy maksuttomuudelle on kuitenkin sen inhimilliset vaikutukset. On sietämätön ajatus, että pienituloiset ihmiset voivat joutua välttelemään lääkärissä käyntiä, kun samaan aikaan työterveyden asiakkaat käyvät lääkärissä ilmaiseksi. Millaisia seurauksia välttelyllä on yksilöiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnille? Nurinkurista on myös se, että saatamme terveyspalveluillamme ajaa ihmisiä ulosottoon, kun terveyskeskusmaksuja jää maksamatta. Kenen etua sellainen ajaa? Vastaan, että ei kenenkään.

Sen sijaan on meidän kaikkien etu, että hoitoon hakeudutaan ajoissa eikä se ole riippuvaista henkilön tulotasosta. Niin toimii hyvinvointivaltio.

Lopuksi totean vielä, että tulevaisuudessa eduskunnan pitäisi tehdä päätös terveyskeskuskäyntien maksuttomuudesta. Tämä takaisi ihmisten tasa-arvoisen kohtelun asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi se olisi luontevaa, koska hyvinvointialueiden rahoitus on täysin riippuvainen valtion päätöksistä. Rahoitus aiheuttaa epävarmuutta täällä alueilla, ja saattaa estää sellaistenkin päätösten tekemistä, jotka tiedettäisiin pitkällä tähtäimellä edullisiksi.