Kategoriat
Yleinen

Puheeni eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Lohjalla

Hyvät kollegat, median edustajat ja seuraajat siellä linjojen päässä,

Saamieni viestien ja käymieni keskusteluiden perusteella olen joutunut huomaamaan, että ihmisiä pelottaa. Siis ihan oikeasti pelottaa. Maassa on nyt hallitus, joka vaikuttaa vieraantuneen täysin siitä todellisuudesta, jossa niin monet ihmiset Suomessa elävät.

Siitä todellisuudesta, kun et voi ostaa lapsillesi riittävästi ruokaa tai kouluvaatteita, syntymäpäivä- tai joululahjoista puhumattakaan. Siitä todellisuudesta, kun joudut valitsemaan, käytätkö viimeiset rahasi ruokaan, lääkkeisiin vai asuntosi lämmittämiseen. Siitä todellisuudesta, kun lähetät työhakemuksen toisensa perään ja joudut kerta toisensa jälkeen myös pettymään.

Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan niin kutsuttu vahva ja välittävä Suomi on sellainen, joka kurjistaa kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevien asemaa.

Työttömyysturvaa heikennetään ja työttömien lapsiakin rangaistaan, kun työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan. Lääkkeiden hintaa nostetaan ja soten asiakasmaksuja korotetaan. Lastensuojelun jälkihuollosta säästäminen osuu sellaisiin nuoriin, joilla on jo muutenkin kaikkein heikoimmat lähtökohdat elämässään.

Massiiviset asumistukileikkaukset iskevät erityisesti opiskelijoihin, yksinhuoltajiin ja matalapalkka-aloilla työskenteleviin. Jopa toimeentulotuesta, yhteiskunnan viimesijaisesta turvaverkosta, leikataan.

Kun nämä leikkaukset usein vieläpä kasaantuvat samojen ihmisten harteille, on kurjistumisen kierre ilmeinen. Tämä kaikki kärjistää myös ongelmien siirtymistä sukupolvelta toiselle.

Välittämistä hallitus kohdistaa heille, joilla on jo entuudestaan enemmän. Rikkaiden veronkevennykset maksatetaan köyhimmillä.

Hallitus on tietoisesti irtaantunut pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, jossa on vahva pyrkimys tasa-arvoon, pieniin tuloeroihin ja jaettuun turvallisuuden tunteeseen.

Tällainen niin kutsuttu vahva ja välittävä Suomi lisää eriarvoisuutta niin sosioekonomisesta kuin alueellisestakin näkökulmasta.

Tulen itse maan psyykkisesti ja fyysisesti sairastavimmalta alueelta Itä-Suomesta. Pelkään, että hallituksen suunnitelmat kurjistaa pienituloisten sairaiden asemaa ja samalla leikata sosiaali- ja terveyspalveluista iskevät todella pahasti juuri meihin. Tähän päälle kun tulevat vielä massiiviset leikkaukset sote-järjestöjen avustuksiin, on yhä useampi itäsuomalainen vaarassa syrjäytyä.

Pahoinvointi kasaantuu siis myös alueellisesti.

Marinin hallituksen toteuttamalla sote -uudistuksella on luotu pohja, jonka varaan meidän olisi aidosti mahdollista rakentaa aiempaa paljon paremmin toimivat ja tasa-arvoisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut. Sitä ei kuitenkaan voida tehdä ilman riittäviä resursseja ja pitkäjänteistä työtä. Me hyvinvointialueiden päättäjät olemme mahdottoman tehtävän edessä, jos meidän pitää nopealla aikataululla sekä säästää palveluista että parantaa niitä.

Suurena huolenaiheena on myös hallituksen valmistelemat työelämään liittyvät heikennykset, jotka tekevät työskentelystä naisvaltaisella sote-alalla aiempaa epävarmempaa.

Hyvät kuulijat,

vahvan ja välittävän hallituksen käsi yltää myös Suomen rajojen yli.

Maailman pakolaistilanne on tällä hetkellä historiallisen vakava ja Välimereen kuolee valtavasti turvaan pyrkiviä pakolaisia. Samalla vahvan ja välittävän Suomen hallitus aikoo puolittaa pakolaiskiintiön ja leikkaa kehitysyhteistyörahoista, mikä osuu pahasti haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, erityisesti tyttöhin ja naisiin.

Suomessa paperittomilta evätään välttämätön, esimerkiksi raskauteen liittyvä terveydenhuolto ja kotoutumispalveluita heikennetään. Suomeen pakenemista ja kotoutumista sekä Suomessa pärjäämistä vaikeutetaan siis lukuisin toimenpitein.

Aikana, jona työperäistä maahanmuuttoa tulisi lisätä muun muassa hoivapalveluiden turvaamiseksi, lähettää hallitus rajojen ulkopuolelle vahvan viestin, että tänne ei kaivata uusia tulijoita. 

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että hallitus on tehnyt ideologisen valinnan: vahvoista välitetään ja heikompien ahdinkoa lisätään.

Valitettavasti joudun siis toteamaan, että ihmisten pelko on täysin aiheellista.