Kategoriat
Yleinen

Hallituksen koulutusleikkaukset valtava isku vapaalle sivistystyölle

Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen koulutusleikkauksista, joita hallitus kohdistaa vapaaseen sivistystyöhön.

Hallitus aikoo leikata 25 miljoonaa vapaan sivistystyön oppilaitoksilta, eli 14 prosenttia niiden rahoituksesta.

Vapaa sivistystyö on tärkeä ja suosittu osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ylläpitävät ihmisten toimintakykyä, mielenterveyttä sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Eikö hallitusta kiinnosta nämä asiat? Ja miten ihmeessä vapaan sivistystyön oppilaitokset selviävät lakisääteisistä tehtävistään tällaisten leikkausten jälkeen?

Leikkaukset kolahtavat erityisen pahasti pienten paikkakuntien vapaan sivistystyön oppilaitoksiin, mikä kasvattaa alueellista eriarvoisuutta. Pienillä paikkakunnilla on jo valmiiksi vähemmän erilaisia palveluita kuin suurilla paikkakunnilla. Vapaa sivistystyö on siis monessa tapauksessa juuri harvaan asuttujen alueiden asukkaille tärkeää koulutuksen saavutettavuuden ja yhteisöllisyyden kannalta.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat Suomen suurimpia aikuiskoulutuksen toimijoita. Aikuiskoulutuksen merkitys kasvaa koko ajan, kun työelämä muuttuu kiihtyvään tahtiin ja monen on päivitettävä osaamistaan. Myös lapset ja nuoret ovat vapaan sivistystyön piirissä.

Hallituksen koulutusleikkaukset kohdistuvat siis kaikkiin ikäluokkiin ja hyvin erilaisissa elämäntilanteissa oleviin ihmisiin, niin lapsiin, työssäkäyviin, työttömiin ja eläkeläisiin.

Elinikäisen oppimisen ja sen yhdenvertaisuuden kannalta on olennaista, että vapaan sivistystyön oppilaitokset tavoittavat tällä hetkellä hyvin muitakin kuin korkeakoulutettuja. Vapaan sivistystyön riittävä rahoitus on myös tärkeä osa työllisyyspolitiikkaa.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on merkittävä rooli myös maahanmuuttajien kotouttamisessa. Koulutus on esimerkiksi kielikoulutusta sekä muuta työelämävalmiuksiin liittyvää koulutusta. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa maahanmuuttajilla on myös hyvät mahdollisuudet tutustua muihin ihmisiin, mikä auttaa kotoutumisessa. Esimerkiksi kansalaisopistojen kurssit ovat hieno tapa edistää erilaisista taustoista tulevien ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Kysyn hallitukselta:

Miten hallitus arvioi vapaan sivistystyön koulutusleikkausten vaikutukset 1. elinikäiseen oppimiseen, 2. maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen, 3. lasten ja nuorten liikuntaan, 4. syrjäytymisen ehkäisemiseen, ja 5. eläkeläisten hyvinvointiin?

Ja

Miten hallitus turvaa vapaan sivistystyön kattavan ja monipuolisen oppilaitosten verkoston sekä niiden lakisääteisten tehtävien hoitamisen?

Helsingissä 13.9.2023 
Laura Meriluoto vas 

 KK 69/2023 vp (eduskunta.fi)