Kategoriat
Yleinen

Sosiaaliturvan leikkaukset eriarvoistavat nuoria

Teini-ikäisten hyvinvoinnissa on paljon tekijöitä, jotka huolestuttavat. Näitä ovat esimerkiksi teini-ikäisten kiireelliset sijoitukset, jotka ovat olleet kasvussa. Monesti lastensuojelu joutuu ottamaan koppia nuorista, jotka eivät ole saaneet apua mielenterveysongelmiin ajoissa. Lastensuojelu ei kuitenkaan voi paikata näitä palveluja.

Suuri osa nuorista voi hyvin, mutta ongelmat kasaantuvat samoihin perheisiin.  Nuorten hyvinvoinnin eriytyminen on kriittinen kohta hallituksen politiikassa. Sen sijaan, että hallitus jatkaisi syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koronan jälkihoitoa, se on valinnut tien, joka tulee 1990-luvun laman oppien mukaan myös kalliiksi.

Hallitus tekee massiivisia leikkauksia sosiaaliturvaan. Tämä kiihdyttää kehitystä, jossa ongelmat kasaantuvat samoihin perheisiin. Leikkaukset vaikeuttavat myös ylisukupolviseen huono-osaisuuteen puuttumista, minkä pitäisi olla hyvinvointivaltiossa jokaiselle päättäjälle tärkeää.

Syksyllä 2023 oikeustieteilijät moittivat Hesarissa poikkeuksellisen kovasanaisesti hallituksen lainvalmistelua. Useiden samanaikaisten sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutuksia erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien kannalta ei ole arvioitu. Kritiikkiä suunnattiin myös perustuslakivaliokuntaan. Vasemmistoliiton Anna Kontula esitti, että valiokunta yhdistäisi kolmen leikkausesityksen käsittelyn ja vaatisi ministeriöltä täydentävää selvitystä kokonaisvaikutuksista erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien kannalta. Helsingin Sanomien mukaan ehdotus kaatui hallituspuolueiden ja keskustan edustajien äänin.

On hyvä muistuttaa myös siitä, että lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, ja sosiaaliturvan leikkausten yhteisvaikutuksia lasten ja nuorten elämään on katsottava myös tästä näkökulmasta. YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut Suomea välttämään sosiaaliturvaleikkauksia, jotka vaikuttavat köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin.

On arvioitu, että pelkästään yleisen asumistuen ja työttömyysturvan muutokset voivat leikata yksittäiseltä lapsiperheeltä satoja euroja kuukaudessa. Ja kyse on perheistä, joilla on ollut tiukkaa jo pitkään. Myös pienituloisten yksinhuoltajien jo valmiiksi vaikea tilanne heikkenee merkittävästi entisestään.

Mikä on hallituksen viesti pienituloisissa yksinhuoltajaperheissä eläville nuorille? Vaikuttaa, että viesti on, että heistä ei välitetä. Yksinhuoltajissa on paljon töissä käyviä köyhiä, joiden tilannetta hallitus kiristää entisestään.