Kategoriat
Yleinen

Taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille

Taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille. Taiteen ja kulttuurin tekemisen ja kokemisen tulee olla saavutettavaa kaikille.

Myös pienituloisilla tulee olla mahdollisuus päästä nauttimaan kulttuurista. Erityisesti siksi taidetta ja kulttuuria tulee tukea julkisin varoin. Vasemmistoliiton tavoite on, että prosentti valtion budjetista käytettäisiin kulttuuriin, ja tätä minäkin kannatan.

Kulttuurihyvinvointia olisi syytä tuoda käsitteenä nykyistä paremmin myös osaksi sote-palveluita. Kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia ja pidentävät tutkitusti ikää. Sekä julkisen että kolmannen sektorin kulttuurin ja taiteen edistämiseen tulee investoida.

Olen ylpeä siitä, että meillä on Itä-Suomessa kansainvälinen paikkasidonnaisen nykytaiteen festivaali ANTI. Kaikki ANTI-festivaalin tapahtumat ovat yleisölle maksuttomia.

Olen ylpeä myös siitä, että Kuopiossa on kunnallinen elokuvateatteri Kuvakukko. Kuvakukossa järjestetään elokuvien, elokuvakerhojen ja filmifestivaalien lisäksi koulutus- ja luentotilaisuuksia.

Ylipäätään voi miettiä, mitä olisi suomalainen yhteiskunta ilman kirjastoja, teattereita, konserttisaleja, museoita, kansalaisopistoja. Tuskin sellainen, missä itse haluaisin elää.

Taide ja kulttuuri eivät myöskään saa olla vain isompien paikkakuntien etuoikeus. Olen kuullut paljon hyvää Lapinlahdella toimivasta Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu LASTUsta. Kun olimme viime viikolla kampanjoimassa Keiteleellä, ihailimme upeaa Keiteletaloa, joka on kuin kaupunkilaisten olohuone ja jonka käyttö on yhdistyksille maksutonta.

Aloitin muuten tänä vuonna Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen hallituksessa. Yksi ITAKin tehtävistä on edistää tanssitaiteen saatavuutta ja saavutettavuutta alueella. Tämä luottamustehtävä on minulle äärimmäisen innostava, mielenkiintoinen ja varmasti myös hyvin opettavainen!

Kategoriat
Yleinen

Asunnottomuutta torjutaan palveluilla

Tänään Suomessa vietetään Asunnottomien yötä. Teemaan kiteytyy suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuus kaikkein karuimmassa muodossaan.

Asunnottomuuden torjuminen ei ole mitään ydinfysiikkaa. Erityisesti järjestökentällä on vuosikausia kehitetty joustavia, yksilöllisiä ja ihan oikeasti toimivia työmuotoja asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Kysymys on siitä, halutaanko asunnottomuuden torjumiseen panostaa vai ei.

Kuopiolaiseen (pitkäaikais)asunnottomuuteen liittyy usein kasautunutta huono-osaisuutta ja monenlaisia elämäntilanteeseen ja –hallintaan liittyviä vaikeuksia. Tällöin pelkkä kohtuuhintaisen asunnon osoittaminen asunnottomalle ei riitä. Tarvitaan joskus vahvojakin tukitoimia, jotta ihminen saa elämänsä ainakin jonkinlaiseen järjestykseen. Tämä vaatii sekä resursseja että oikeanlaisia palveluita. Nähdäkseni nykyinen palvelujärjestelmämme on monilta osin turhan jäykkä ja puutteellinen.

Kuopiossa ja myöhemmin Pohjois-Savon hyvinvointialueella tulee kehittää erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville suunnattuja palveluita. Sama pätee uskoakseni myös muualla Suomessa. Tarvitsemme matalan kynnyksen vastaanottoja, monenlaisia asumisen tukitoimia sekä huumeidenkäyttäjien palveluihin liittyvää osaamista ja uudistumista. Etenkin nyt koronan kuritettua yhteiskuntaa pitäisi aktiivisesti etsiä ja auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat pudonneet tai vaarassa pudota palveluverkon läpi.

Kuntien lisäksi asunnottomuuden torjuminen on myös valtion tehtävä. Valtion kuuluu tukea kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista. Niin ikään valtion tulee huolehtia siitä, että järjestötoiminnan rahoitus turvataan myös jatkossa, oli Veikkauksen tuotot mitä tahansa.

Vaikka päävastuu asunnottomuuden torjunnasta ei voi olla järjestökentällä, on järjestöjen merkitys asunnottomuuden ja muunkin eriarvoisuuden vähentämisessä niin merkittävä, ettei sitä ole varaa menettää. Tämä pitää huomioida myös hyvinvointialueilla, joiden on jo nyt hyvissä ajoin mietittävä, miten ne voivat järjestöjen toimintaa tukea.

Asunnottomuuden osalta mikään muu tavoite, kuin koko ilmiön poistaminen Suomesta, ei mielestäni ole hyväksyttävä. Yksikin asunnoton on liikaa.