Kategoriat
Yleinen

Vappupuhe Kuopion torilla 1.5.2023

Hyvät kuulijat,

Muistan kun ensimmäisen kerran vuonna 2017 pidin Kuopion Vasemmiston edustajana vappupuheen tällä samalla torilla. Tilanne oli hyvin jännittävä.

Nyt olen taas uuden edessä, uutena vasta valittuna kansanedustajana.

Vaikka poliittisen polkuni eteneminen on toki minulle myös henkilökohtaisella tasolla tärkeää, kyse ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole minusta. Kyse on meistä.

En olisi tässä pitämässä vappupuhetta ilman sitä vasemmistolaista yhteisöä ja liikettä, joka on minua tukenut, kannustanut ja tehnyt työtä yhdessä kanssani kaduilla, toreilla ja kokouksissa. Kiitos kuuluu myös poliittisille yhteistyökumppaneille yli puoluerajojen. 

Edessäni on valtavasti uusia asioita ja opittavaa, mutta se ei muutu, että jatkossakin kyse on nimenomaan meistä. 

Kansanedustajan työtä tehdään yhdessä teidän kaikkien kanssa.  

Hyvät ystävät,

Aloitin kansanedustajan taipaleeni tilanteessa, jossa oma puolueeni koki vaalitappion ja nyt hyvin todennäköisesti saamme yhden historiamme oikeistolaisimmista hallituksista. 

Olemme jo nyt saaneet kuulla oikeistosta, että kipeitä ja vaikeita päätöksiä on tulossa. Tässä kohtaa on kuitenkin pysähdyttävä ja kysyttävä, kenelle tulevan hallituksen päätökset ovat kipeitä. 

Väitän, että ne eivät ole kipeitä kaikille.

Väitän, että oikeistohallituksen päätökset ovat erityisen kipeitä ennen kaikkea eri tavoin heikossa asemassa oleville. 

Ne ovat kipeitä esimerkiksi pienituloiselle yksinhuoltajaäidille, jonka asumistukea halutaan leikata, tai köyhyyden kierteestä irti pyristelevälle nuorelle työttömälle, jonka jo valmiiksi riittämättömästä toimeentulotuesta halutaan nipistää.

Ne eivät ole kipeitä suurituloisille pääomasijoittajille, joille annetaan veronkevennyksiä. 

Tämä on ongelmallista oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien kannalta. 

Ihmisoikeuksista ei voi tinkiä edes taloudellisesti tiukkoina aikoina. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perusturvamme nykyinenkään taso ei vastaa ihmisoikeusvelvoitteita  Tämä asettaa rajat myös säästöille. 

Köyhimmiltä ihmisiltä ei voi leikata.

Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että vasemmisto on viime vuosina hallitustaipaleensa aikana onnistunut parantamaan perusturvaa. Tämä on näkynyt konkreettisesti monen perusturvaetuuden tason nostossa sekä ylimääräisinä indeksikorotuksina sosiaaliturvaetuuksiin. 

Vaikka oikeisto siis yrittää esittää talouspoliittisen vaihtoehtonsa ainoana vaihtoehtona, se ei pidä paikkaansa. Aina on vaihtoehtoja ja kaiken talouspolitiikan takana on arvovalintoja. 

Hyvät ystävät,

Vappu on työväen juhla ja tässä juhlassa haluan nostaa esille erityisesti naisvaltaisen julkisen sektorin työntekijät. 

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto on vaikeuksissa, eikä tähän ole olemassa helppoja ja nopeita ratkaisuja. 

Selvää kuitenkin on, että työntekijät ovat kriisin ratkaisussa avaintekijä. Meillä ei ole varaa olla ratkaisematta työvoimapulaa. 

Tosiasia on, että naisvaltaisilla aloilla on pienet palkat verrattuna samaa koulutustasoa vastaaviin miesvaltaisiin aloihin. Alan veto- ja pitovoimaongelmia ei ratkaista ilman, että palkkatasoa nostetaan. 

Jos haluamme ratkaista soten työvoimapulan meidän on puututtava myös työoloihin. Näiltä aloilta lähdetään pois sen vuoksi, että oma etiikka ei kestä tilannetta. 

Puuttumattomuus tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin palkkojen nostaminen ja työolojen kohentaminen. Tästä on hyvä esimerkki se surullinen tosiasia, että meiltä viedään jo sydänsairaita lapsia Tanskaan leikattavaksi, koska tehohoitajia ei ole tarpeeksi. Tulipaloja sammutellaan ympäri maata.

On myös ollut hämmentävää huomata, kuinka nopeasti jotkut päättäjät ovat unohtaneet sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan työntekijöiden tekemän valtavan työn korona-ajan poikkeusoloissa. Tämä unohdus näkyy esimerkiksi niissä puheissa, joissa vaaditaan soten tehostamista. Miten ihmeessä sotesta voidaan enää tehostaa? 

Hyvät kuulijat,

Oikeiston puheissa julkinen sektori on taakka, jota yksityinen sektori kannattelee. Tällaisessa ajattelussa uudet julkisen sektorin työntekijöitä kurittavat kiky-sopimukset ovat täysin mahdollisia. 

Tällaisessa ajattelussa ei ymmärretä, että talous ja sen tuottavuus on mitä suuremmissa määrin riippuvainen siitä, että julkinen sektori pelaa. 

Tämän voi todeta niinkin, että tuottava talous on riippuvainen uusintavasta taloudesta. 

Talous nimittäin sakkaa, jos ihmiset joutuvat odottamaan hoitoonpääsyä liian kauan ja sairaus pitkittyy. 

Talous sakkaa, jos perheet eivät saa apua ongelmiinsa ajoissa. 

Talous sakkaa, jos ihmiset eivät saa lapsiaan päiväkotiin, kun päiväkodin ovet pysyvät kiinni työntekijäpulan takia. 

Hoiva on hyvä esimerkki siitä, että olemme perustavanlaatuisesti riippuvaisia toisistammme ja että tehostamisella on rajansa. Hyvä hoiva vaatii aikaa ja toistoja. 

Peruspalveluiden tuottamista on tästä syystä vaikea sovittaa bisneslogiikkaan. Siinä tehostaminen ja mahdollisimman suuret voitot omistajille on toiminnan kärkenä. Peruspalveluissa taas on pohjimmiltaan kyse ihmisoikeuksista, ei tehokkuudesta. 

Hyvät ystävät,

Mielenterveysongelmat koskettavat ihmisiä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa.

Nuoret uupuvat opinnoissaan ja työikäiset työssään. Joku uupuu työstä ja sen määrästä, toista pirstaileinen ja epävarma toimeentulo huolettaa sairastumiseen asti.

Myös työiän ohittaneiden mielenterveys vaatii parempaa seurantaa ja hoitoa. Vanhemmissa ikäluokissa esimerkiksi yksinäisyys on iso ongelma. 

Palveluiden, kuten terapian saatavuuden parantaminen on tärkeää. Mutta se ei yksin korjaa ongelmia. Emme voi laittaa psyykkisten ongelmien ratkaisua yksin terapiaa saavien ja heidän terapeuttiensa harteille. Tässäkään ei ole kyse pelkästään yksilöllisistä ongelmista. 

Meidän on nähtävä myös ongelmien yhteiskunnalliset syyt ja tarttuva siihen, mikä ihmiset sairastuttaa.

Erityisesti on tartuttava lasten ja nuorten kasvavaan hätään. Heidän harteillaan olevaa taakkaa helpotamme, kun teemme konkreettisia tekoja ilmasto- ja ympäristökriisiin puuttumiseksi. Muuta vaihtoehtoa ei ole, jos haluamme huolehtia myös tulevien sukupolvien hyvinvoinnista. 

Terveys on Suomessa myös alueellinen kysymys. Mielenterveys on erityisen kipeä kohta meille Pohjois-Savossa. Meillä voidaan huonoiten koko maassa. 

Tällä hetkellä mielenterveyspalveluiden saannissa on liikaa alueellista vaihtelua. Ei ole oikein, että on kotipaikasta kiinni, kuinka hyvin psyykkisiin ongelmiin saa matalankynnyksen apua tai psykiatrista osastohoitoa. 

Vasemmistolaisessa mielenterveyspolitiikassa tavoitteena on kehittää palveluita, jotka eivät ole vain hyvätuloisille. Tällä hetkellä raha ratkaisee liikaa, saako riittävää apua ja riittävän aikaisin. 

Meidän on rakennettava mielenterveyttä tukevia yhteisöjä niin perheissä kuin yhteiskunnassa yleisemminkin. Jos yhteisössä, kuten perheessä yksi sairastuu, kaikkien on saatava apua. 

Tässä kaikessa puhutaan tietenkin konkreettisesti myös rahasta. 90-luvun laman säästöjen pitkä varjo näkyy edelleen sotessa, ja se on hyvä muistutus myös meille nykyisille päättäjille. Huomaamme nyt, että esimerkiksi perusterveydenhuoltoa ei ole vahvistettu tarpeeksi. Tästä on syntynyt pahan kierrettä, joka on vaikuttanut palveluiden lisäksi myös työntekijöiden jaksamiseen. 

Hyvinvointialueet eivät ole aidosti hyvinvointialueita ilman riittävää rahoitusta. Vasemmistoliitto lähtee siitä, että hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmää on kehitettävä edelleen ja perustasolle sekä ennaltaehkäisyyn on panostettava riittävästi. Vain siten rakennamme kestävää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää sekä pelastuspalveluita.

Hyvät ystävät, 

Aloitin puhumalla uudesta elämäntilanteestani kansanedustajana ja siitä, että tätä työtä ei tehdä yksin. Vaikka aikamme on täynnä kriisejä ratkottavaksi, toivoa todella on. Ja toivo tulee nimenomaan yhdessä tekemisestä. Ollaan yhteyksissä, tehdään yhdessä jatkossakin.

Hyvää vappua kaikille!

Kiitos.

Kategoriat
Yleinen

Vappupuhe 2022

Hyvät kuulijat,

Maailma tuntuu nyt olevan pahasti sekaisin. Turvallisuuden tunteemme on järkkynyt monesta syystä. Ympärillämme on uhkia, kriisejä, tuskaa ja huolta.

Ensin tuli koronapandemia, joka uhkasi ja koetteli suomalaisten ja koko maailman ihmisten terveyttä ja elämää. Pitkittyessään, kuukausi toisensa jälkeen, korona myös uuvutti meitä. Elämme edelleen osin pandemian varjossa ja sen vaikutus näkyy yhteiskunnassamme pitkään. 

Nyt turvallisuuden tunnettamme uhataan rajojemme ulkopuolelta tavalla, jollaista minä ja oma sukupolveni emme ole aiemmin kokeneet. Venäjän johdon suuntaama järjetön hyökkäys Ukrainaan muuttaa koko Euroopan ja myös Suomen turvallisuuspoliittista tilannetta.

Tilanne Ukrainassa tulee lähelle ja koskettaa suomalaisia. Euroopassa käytävä sota voi ahdistaa, kuristaa kurkkua, itkettää ja tulla uniin. Joudumme seuraamaan, kuinka ihmiset kärsivät hirvittävien sotatoimien, julmuuden ja raakalaismaisen väkivallan uhreina. Ukrainan lisäksi uutiset esimerkiksi Syyriasta ja Afganistanista järkyttävät.

Kaiken tämän lisäksi myös ilmastokatastrofi ja luontokato uhkaavat meitä. Raportit puhuvat selvää kieltä: jos jatkamme näin, maapallo ei säily elinkelpoisena tuleville sukupolville. Nykyiset toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi eivät riitä.

Ei siis ole ihme, että turvallisuuden tunteemme on järkkynyt. Huomaan itse monesti miettiväni, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä uhkakuvien ja huolien keskellä? Mistä löytää hyvää ja toivoa? Vastaus voi löytyä läheltä.

Koronapandemia on osoittanut meille sen, että pystymme pakon edessä isoihin muutoksiin. Pandemia sai meidät myös tarkastelemaan perhettä ja eri sukupolvia, ystävyyksiä ja yksinäisyyttä, työtä ja työn merkitystä eri näkökulmista. Aluksi niin epämääräinen ja pelottava uhka yhdistikin suomalaisia. Kiitimme yhteen ääneen hoitajia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia, tarjosimme apua tuntemattomille ja veimme  naapureille ostoksia. Moni myös löysi itsestään vahvuutta ja sinnikkyyttä. Korona on vielä keskuudessamme, mutta sen vakavuus osoittaa heikkenemisen merkkejä. Voimme olla täälläkin yhdessä luottavaisemmin ilman pelkoa, huolta ja epäluuloa. Keväässä on toivon pilkahduksia.

Myös Ukrainan järkyttävä tilanne on osoittanut, että meissä elää vahva auttamisen halu. Moni kuopiolainen on ollut auttamassa ukrainalaisia asumisen, ruuan, arjen ja byrokratian kanssa. Kuopiossa muiden muassa Linnanpellon koululla on toiminut upea joukko vapaaehtoisia.

Täällä vallitsee vahva solidaarisuuden tunne. Riippumatta taustoistamme me kaikki tavoittelemme nyt rauhaa. Myös maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähtökohtana on oltava rauhan ja turvallisuuden takaaminen. 

Niin ikään ilmastokatastrofi on saanut monet liikkeelle. Nuoret ja yhä enemmän myös vanhemmat sukupolvet vaativat nopeita toimia ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Pandemian lisäksi myös halumme vastustaa Venäjän johdon toimia on osoittanut, että nopeakin muutos elämäntavoissa on mahdollista. Yhä useampi haluaa nyt lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön ja Venäjän toimien rahoittamisen. Yksi on siirtynyt yksityisautosta sähköpyörään, toinen laskenut huonelämpötilaa. 

Maailma tuntuu olevan pahasti sekaisin, mutta ympärillämme on paljon hyvää, paljon sellaista, mistä voimme ammentaa toivoa.

Hyvät kuulijat,

Vappu on työn ja työväen juhla, mutta tämän hetken työmarkkinatilanne ei juuri anna aihetta juhlimiseen. Tällä hetkellä julkisen sektorin naisvaltaisten alojen työntekijät peräävät parempia työoloja ja kohtuullista palkkaa. Katseemme kohdistuu muiden muassa sairaanhoitajiin, lähihoitajiin, ensihoitajiin, lastenhoitajiin, koulunkäynnin ohjaajiin ja opettajiin.

Kuten kaikki tiedämme, julkisen sektorin työntekijät ovat sinnitelleet ja pitäneet meidät hengissä koronaviruspandemian ajan. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat riskeeranneet oman elämänsä turvatessaan meitä. Hoitajat ovat hoitaneet yötä päivää laitoshuoltajien turvaamissa tiloissa. Kotihoidon työntekijät ovat pitäneet huolta kotiin eristäytyneistä ikääntyneistä. Opettajat ovat opettaneet lapsia ja nuoria ja jatkaneet kasvatustyötä sekä kodin ja koulun yhteistyötä pitkälle iltoihin.

Terveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelut ammattilaisineen ovat yksi turvallisuutemme peruspilareista. Miten osoitamme näille ammattilaisille heidän arvonsa? Pelkät kiitokset eivät tuo työhyvinvointia eivätkä pidä ihmisiä alalla.

Hoitajapula on yksi aikamme suurista haasteista. Tiedämme, että Suomi tarvitsee lisää hoitajia. Jo nyt uusien työntekijöiden rekrytointi on paikoin vaikeaa, eikä tulevaisuus näytä tätä haastetta ainakaan helpottavan. Ongelma on raskaissa työoloissa ja palkkauksessa, joka ei vastaa työn vaativuutta. Nämä asiat on laitettava kuntoon. 

Sen sijaan lakkojen murtaminen potilasturvallisuuslailla, joka pakottaisi hoitajat töihin, olisi todella suuri virhe. Virhe se olisi erityisesti tilanteessa, jossa tarvitsemme alalle uusia osaajia. Kuinka moni haluaa opiskella ammattiin, jossa voi joutua pakotetuksi työhön, joka kaiken lisäksi on raskasta ja matalasti palkattua? Eikö pitäisi olla selvää, että motivoitunutta työvoimaa ei saada työväkeä kurittamalla?

Rakkaat kuulijat,

Seuraaviin eduskuntavaaleihin on alle vuosi aikaa. Tällaisina aikoina on erityisen tärkeää valita sellaiset puolueet johtamaan maata, jotka kantavat vastuuta niin ulkoisesta kuin sisäisestä turvallisuudesta. Viime aikoina keskustelua on käyty Venäjän johdon sotatoimien aiheuttamasta ulkoisesta uhasta. Meidän täytyy kuitenkin huolehtia myös ihmisten jokapäiväisestä selviytymisestä ja hyvinvoinnista tässä ja nyt. 

Tällä hallituskaudella on tehty viisaita päätöksiä, joissa vasemmistoliitolla on ollut merkittävä rooli. Samalla, kun oikeistosta on muun muassa esitetty sosiaaliturvaleikkauksia koronan kurittamalle kansalle, on hallituksemme kasvattanut työllisyyttä, torjunut köyhyyttä ja tehnyt mittavia sosiaalisia investointeja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Olemme nähneet, että yhteiskunnallisen kriisin ratkaisemiseen tarvitaan toimivat julkiset palvelut. Vahva hyvinvointivaltio lisää turvallisuuden tunnetta ja edistää yhteiskuntarauhaa. 

Maailma ei kuitenkaan ole vielä valmis ja paljon on tehtävää. Suomi, kuten koko maailma on isojen muutosten edessä. Siksi tarvitsemme välittävää ja vastuullista vasemmistolaista politiikkaa myös seuraavalla hallituskaudella. Vasemmistoliitolta löytyy selkärankaa tehdä nopeita päätöksiä tehokkaiden rakenteellisten toimenpiteiden saavuttamiseksi ja muutoksen aikaansaamiseksi. Ääni meille on ääni reilulle vihreälle siirtymälle.

Tehkäämme siis itse kukin viisaita päätöksiä, kun niiden aika tulee.

Hyvää vappua!

Kategoriat
Yleinen

Puhe vappuna 2018

Sain kunnian toimia Kuopion Vasemmistoliiton edustajana puolueiden yhteisessä vappujuhlassa Kuopion torilla 1.5.2018. Ohessa puheeni videona ja tekstinä.

https://youtu.be/-9gbBGEh4Jc

Arvoisat kuulijat,

Toukokuussa 1918 – siis sata vuotta sitten – päättyi sota, jonka muisteleminen on meille edelleen kivuliasta. Suomi jakautui tuolloin kahtia, punaisiin ja valkoisiin. Ihmisiä menehtyi niin taisteluissa kuin terrorin uhreina. Tapahtumien poikkeuksellisen julmasta luonteesta kertoo se, että punaisista uhreista yli kaksi kolmasosaa tuli vasta sodan päätyttyä. Sodan jälkeisillä vankileireillä ja pakkotyölaitoksissa kuoli arviolta toista kymmentä tuhatta punavankia. Kyseessä oli järkyttävä koston aalto. Vankileirien julmuudet herättivät kauhistusta silloin ja herättävät sitä edelleen. Kuinka jotain sellaista saattoi tapahtua?

Vuoden 1918 sodan uhreja eivät olleet vain taisteluissa kuolleet, teloitetut, terrorin kohteeksi joutuneet tai vankileirien kurjissa olosuhteissa menehtyneet ihmiset, vaan myös heidän läheisensä ja omaisensa, kokonaiset sukupolvet. Sen vaikutukset heijastuvat vielä tähänkin päivään ja käsittelemme sodan aikaisten tapahtumien aiheuttamia traumoja edelleen. En väitä ymmärtäväni noita aikoja, sillä tuskinpa kukaan ikäluokkani edustaja todella ymmärtää. Uskon kuitenkin, että sodan aikaisista tapahtumista puhuminen on tärkeää. Vain sillä tavoin haavat voivat parantua. Ja samalla kun muistelemme, on tehtävämme ottaa myös opiksi. Nuo tapahtumat eivät saa enää koskaan toistua. Meidän on vaalittava rauhaa kaikin mahdollisin tavoin.

Hyvät kuulijat,

Jokainen meistä on varmaankin tuntenut sen tulehtuneen ilmapiirin, joka Suomessa on viime aikoina vallinnut. Vihapuhe ja uhkailu ovat arkipäiväistyneet todella nopeasti. On myös huolestuttavaa, kuinka rasistiset ja naisvihamieliset voimat ovat saaneet täällä yhä enemmän tilaa samalla, kun noiden voimien vastustajat helposti leimataan vain toiseksi ääripääksi.

Tuomitsen ihmisvihan, mutta toisaalta ymmärrän, että eriarvoisuus, epäoikeudenmukaisuus ja turvattomuuden tunne synnyttävät ihmisissä vihaa. Tuota vihaa meidän tulee torjua eriarvoisuutta vähentävällä politiikalla ja ihmisten arvostavalla kohtelulla. On pidettävä lujasti kiinni siitä, että hyvinvoiva yhteiskunta ei määrittele ihmisarvoa kansalaisuuden, ihonvärin, pankkitilin saldon tai työmarkkina-aseman perusteella. Ihmisyyden puolustaminen ei ole vain yksi aate muiden joukossa, eikä vääryyksien edessä vaikeneminen ole tolkun ihmisen merkki. Ihmisläheisten arvojen puolustaminen vaatii joskus rohkeutta, mutta jos minä ja sinä emme sitä tee, niin kuka sitten.

Hyvät ystävät,

Suomen tämänhetkinen hallitus ei edusta minun arvomaailmaani, eikä se edistä suomalaisten yhtenäisyyttä. Hallituksen keskeisimmät päätökset perustuvat ideologiaan, joka suhtautuu vaivalla rakennettuun hyvinvointivaltioon vihamielisesti ja katsoo heikoimmassa asemassa olevien ihmisten olevan merkittävä, tai kenties jopa merkittävin, uhka valtiolle ja sen tärkeimpänä pidetylle tavoitteelle, talouskasvulle.

Erityisesti hallitus haluaa rangaista köyhyydestä ja työttömyydestä. Taustalla on vinoutunut ihmiskäsitys, jonka mukaan työtön on henkilö, joka ei pysty itse huolehtimaan itsestään eikä halua tehdä oikeastaan mitään. Työtöntä pidetään joko laiskana siivelläeläjänä tai passiivisena sosiaalityön kohteena. Työpaikkojen puutteen ilmeistä osuutta heikkoon työllisyyteen ei haluta edes myöntää.

Myöskään tavalliset työntekijät eivät säästy Juha Sipilän hallituksen hyökkäyksiltä. Näyttää siltä, että Suomesta halutaan tehdä yhteiskunta, jossa työntekijöillä ei ole enää mitään mahdollisuutta neuvotella omista työehdoistaan. Työntekijät nähdään vähemmän arvokkaina kuin työnantajat, vaikka todellisuudessa suomalainen yhteiskunta pysähtyisi ilman tavallisten palkansaajien työpanosta.

Kun hallitus pala palalta murentaa suomalaisten työehtoja, joutuvat kärsijöiksi erityisesti naiset. Muun muassa kilpailukykysopimus ja perusteettomien määräaikaisten työsopimuksien salliminen alle 30-vuotiaille työttömille ovat toimenpiteitä, joilla naisten jo ennestään heikompaa työmarkkina-asemaa heikennetään edelleen.

Ystävät,

Suomi on vauras maa, joka elää talouden nousukautta. Olemme yhteiskuntana saavuttaneet tilanteen, jossa meillä on mahdollisuus tehdä valintoja. Niinpä välttämättöminä esitellyt poliittiset päätökset eivät todellisuudessa ole välttämättömiä. Ne ovat arvovalintoja. Ja juuri arvovalinnoista tässä ajassa on kyse.

Arvovalinnoista ja ihanteista.

Ei siitä, mihin suuntaan Suomea on pakko viedä, vaan siitä, mihin suuntaan me haluamme sitä viedä.

Haluammeko valita tien, jossa kansa jakautuu kahtia? Tien, joka lisää vihaa, katkeruutta ja epäoikeudenmukaisuutta? Entä haluammeko tuhota viimeisetkin hyvinvointivaltion rippeet?

Vai haluammeko tavoitella tasa-arvoa ja hyvinvointia? Haluammeko koota suomalaiset samaan veneeseen sen sijaan, että heittäisimme osan yli laidan? Haluammeko edistää rauhaa ja huolehtia ympäristöstämme? Haluammeko taata tuleville sukupolville turvallisen, hyvän elämän?

Rakkaat kuulijat,

Nyt viimeistään on se hetki, kun meidän mielestäni on noustava puolustamaan sitä suomalaista järjestelmää, joka on tehnyt Suomesta yhden maailman parhaimmista maista. Tasa-arvo, koulutus, sosiaaliturva, kaikkien saavutettavissa oleva terveydenhuolto ja hoiva – nuo kaikki ovat menestyksemme kulmakiviä, joita ollaan nyt murentamassa. Lapset on asetettu eriarvoiseen asemaan päivähoidossa, nuorten mahdollisuuksia kouluttautua on heikennetty, perusturvaa on leikattu ja osa vanhuksistamme elää täysin epäinhimillisissä olosuhteissa. Kaiken kukkuraksi Juha Sipilän hallitus on tekemässä demokratiaa halveksivan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen, jonka seuraukset voivat olla kohtalokkaita. Edes uudistuksen kovaa hintaa ei pelätä, kunhan rahat menevät oikeisiin taskuihin.

Mikään edellä mainituista toimenpiteistä ei ole välttämätön. Ne ovat arvovalintoja siinä missä esimerkiksi rikkaiden veronkevennyksetkin. Voisimme valita toteuttaa sote-uudistuksen myös niin, että julkisen sektorin rooli palveluiden järjestäjänä ja tuottajana säilyisi vahvana ja palveluketjut eheinä. Voisimme satsata tulevaisuuteen palauttamalla lapsille subjektiivisen päivähoito-oikeuden, pienentämällä ryhmäkokoja ja korjaamalla opintotuen tason sellaiseksi, että jokaisella olisi varaa opiskella. Voisimme turvata paremmin heikossa asemassa olevien suomalaisten perustarpeet nostamalla sosiaaliturvan tasoa sekä tekemällä sosiaaliturvajärjestelmästä vähemmän byrokraattisen ja ihmistä nöyryyttävän. Voisimme myös lisätä resursseja kotihoitoon, jotta jokaisella olisi mahdollisuus arvokkaaseen vanhuuteen.

Ystävät,

Jos tulevat sukupolvet vielä kaikkien hallituksen tekemien koulutusleikkauksien jälkeenkin osaavat lukea, mitä haluaisitte heidän lukevan meistä historiankirjoistaan? Millaisen jäljen haluatte historiaan jättää? Itse haluaisin, että meidät muistettaisiin sukupolvina, jotka vauhdilla muuttuvassa maailmassa pitivät kiinni ihanteistaan ja puolustivat niitä, jotka meinasivat jäädä vahvempien jalkoihin. Ennen kaikkea toivoisin tulevien sukupolvien pystyvän kiittämään meitä siitä, mitä teimme turvataksemme heille elinkelpoisen ympäristön.

Niin kipeältä kuin sen ajatteleminen tuntuukin, on meidän ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomalaisten on pienennettävä ekologista jalanjälkeään ja edistettävä parhaansa mukaan ilmastotavoitteiden toteutumista myös kansainvälisesti. Jatkossa meidän on lisättävä rahaa kehitysyhteistyöhön ja kohdennettava tuosta rahoituksesta merkittävä osa ilmastotyöhön. Myös ilmastopakolaisuuteen on varauduttava. Omassa maassamme meidän on ryhdyttävä isoihin rakenteellisiin muutoksiin edistääksemme vähähiilistä elämäntapaa. Se on meidän vastuumme. Tämä kaikki on tehtävä, mikäli haluamme pitää kiinni nykymuotoisesta yhteiskunnastamme ja taata tuleville sukupolville turvallisen elämän.

Haaste tuntuu valtavalta, jopa mahdottomalta. En kuitenkaan usko sen olevan sitä. Kyse on tahtotilasta. Meidän tulee tehdä valintoja. Meidän tulee kuunnella asiantuntijoita ja kääriä hihamme. Sillä mitä väliä millään tulevaisuuteen satsaavilla toimenpiteillämme on, jos tulevaisuuden yhteiskunta on hädin tuskin elämiseen kelvollinen?

Rakkaat kuulijat,

Puheeni alussa korostin työtä rauhan puolesta. Kaikki tässä puheessani mainitsemat teemat ovat niitä, joihin panostamalla edistämme yhteiskuntarauhaa ja sisäistä turvallisuutta. Vasemmistoliitto on puolue, joka ei huolehdi vain tämän ajan ihmisistä, vaan myös tulevista sukupolvista. Puolueemme haluaa panostaa koulutukseen ja sivistykseen, toimiviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, laadukkaaseen työelämään sekä arvokkaaseen vanhuuteen. Vasemmistoliitto vastustaa eriarvoisuutta ja tekee töitä rauhan puolesta niin Suomessa kuin maailmalla. Vasemmistoliitto on puolue, joka haluaa tuoda kansaa yhteen sen sijaan, että hajoittaisi sitä. Turvallisen tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan meitä kaikkia.

Yhdessä me olemme vahvoja.  Voimme saada aikaan muutoksen, mutta ensin meidän on tehtävä valintoja. Toivon, että Suomen kansa päättää ensi kevään eduskuntavaaleissa valita toisin, kuin edellisissä.

Rakkaat ystävät,

Muistovuoden ja rauhan vaalimisen hengessä luen teille vielä lopuksi nämä koskettavat sanat Liisa Ryömän suomentamasta Edward McCurdyn kappaleesta Näin yöllä unta kauniimpaa.

Näin yöllä unta kauniimpaa
kuin ennen milloinkaan,
on sodat täällä loppuneet,
on rauha päällä maan.
Näin neuvonpitoon saapuvan kansojen käskijäin.
He suureen kirjaan kirjoitti nimensä vierekkäin.

He nousivat ja lausuivat:
on tullut aika uus.
On poissa täältä sotilaat,
on sotilaallisuus.
Nyt kaikki kansat riemuitsee,
käy tanssi, laulut soi,
kuin siskot, veljet toisilleen
maljoja juoda voi.
Näin yöllä unta kauniimpaa
kuin en milloinkaan:
on sodat täältä loppuneet,
on rauha päällä maan.

Hyvää vappua!